Vyučovanie OnLine na ZŠ Šrobárova

Zatvorenie ZŠ na ulici Šrobárova v Prešove v čase pandémie prinieslo učiteľom, žiakom a rodičom kolotoč nekončiacich sa povinností. Časť žiakov zažíva školský hi-tech: s učiteľmi a ostatnými spolužiakmi sú v spojení cez videokonferencie, cez aplikáciu Edupage alebo s pedagógmi komunikuje iba prostredníctvom e-mailov či SMS. Výučbu cez videokonferenciu sme zdokumentovali prostredníctvom fotografií a videí od  Mgr. V. Mihókovej a Mgr. K. Nográdyovej. Na ďalších fotkách sú prezentácie a výsledky prác žiakov z hodín fyziky, výtvarnej výchovy a techniky od PaedDr. Ľ. Vaľkovej, Mgr. J. Kochaníkovej. A pár fotografií z dištančného vyučovania žiakov 1.b triedy pod taktovkou Mgr. Z. Liptákovej.

A na oplátku? Rodičia posielajú učiteľom ďakovné správy a videá o výučbe doma na základe usmernení učiteľov.

Rodičom a učiteľom patrí veľké „ďakujem“. Táto spolupráca je úžasná!

Mgr. J. Kolšovská