Záujmové vzdelávanie

Vážení rodičia a milí žiaci!

Predkladáme vám ponuku záujmových útvarov (krúžkov) na školský rok 2021/2022. Žiaci v priebehu mesiaca september donesú zo školy vzdelávací poukaz, kde je potrebné vyznačiť záujem o krúžok.

Termín ešte upresníme. Upozorňujeme, že záujmové útvary (krúžky) sú rozdelené pre žiakov 1. stupňa (1. – 4. ročník) a žiakov 2. stupňa (5. -9. ročník).

Mgr. Ján Mačej, riaditeľ školy

Záujmové útvary (krúžky) pre žiakov 1. stupňa

Záujmové útvary (krúžky) pre žiakov 2. stupňa