Krúžky

Kliknutím na názov záujmového útvaru sa Vám zobrazí náplň jeho činnosti.

Pondelok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
DFS Fijalečka / hudobná zložka 14:00 – 16:00 Sieň detí p. K. Bandy, Mgr. P. Fecko
DFS Fijalečka  / spevácko – tanečná zložka 14:00 – 16:00 Sieň detí Mgr. K. Nográdyová, Mgr.R. Dlugoš/ korepetítor
DFS Fijalečka  / prípravka 14:00 – 16:00 Sieň detí Mgr. A. Štupáková
Výtvarný krúžok / 1. ročník 14:00 – 16:00 1.b Mgr. E. Brillová
Spoznávame svet / 3.ročník 14:00 – 16:00 5.a  Mgr. T. Alexovičová
Spoznávame Prešov / 3.ročník 14:00 – 16:00 5.a  Mgr. V. Mihoková
Spoznávame Šariš/ 4.ročník 14:00 – 16:00 5.a  Mgr. J. Štefčíková
Čitateľský klub 14:00 – 16:00 Śkolská knižnica PaedDr. T. Pjurová
Tanečná gymnastika/ dievčatá, 3.- 4.ročník 14:00 – 16:00 Malá telocvičňa Mgr. Z. Liptáková
Futbal / 4. ročník 15:30 – 17:30 Telocvičňa p. P. Katona, sl. futbalista
NEJ na PC 14:00 – 16:00 Multimed. učebňa Mgr. D. Maniková
Vzpieranie 14:00 – 15:00 Posilňovňa Mgr. M. Čajka
ANJ v textoch piesní 14:00 – 16:00 Jazyková učebňa Mgr. J. Slimáková

Utorok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Hravá ANJ / 3.ročník 14:00 – 16:00 3.e Mgr. Z. Halčišáková
RUJ na PC 14:00 – 16:00 Multimed. učebňa Mgr. J. Svobodová
Stolnotenisový krúžok  14:00 – 16:00 Malá TV Mgr. M. Hudák
Hravé čítanie 14:00 – 16:00 Školská knižnica Mgr. E. Lukáčová
Hudobno – dramatický krúžok / 2. – 4. ročník 16:00– 18:00 Sieň detí Mgr. M. Katonová
ANJ na PC / 7., 8. ročník 14:00 – 16:00 Jazyková učebňa Mgr. P. Michlovičová
Šachový krúžok – 1. stupeň 14:00 – 16:00 Školská dielňa p. Čisárik

Streda

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Francúzština hravo / 4. ročník 14:00 – 16:00 Multimed. učebňa Bc. Šitárová
Šachový krúžok- 2. stupeň 14:00 – 16:00 Školská dieľňa p. Čisárik
ANJ na PC / 5., 6. ročník 14:00 – 16:00 Jazyková učebňa Mgr. L. Kollárová
Vzpieranie 14:00 – 15:00 Posilňovňa Mgr. M. Čajka
Florbalový krúžok 14:40– 16:40 Telocvičňa Mgr. M. Čajka
Hudobno – spevácky krúžok 14:00 – 16:00 Mgr. K. Smoterová
Loptové hry / dievčatá 3., 4. ročník 14:00 – 16:00 Malá telocvičňa Mgr. D. Košudová

Štvrtok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
ANJ hravo / 3. ročník 14:00 – 16:00 Jazyková učebňa Mgr. E. Michalová
Druhácke loptičkovo / dievčatá, 1., 2. ročník 14:00 – 16:00 Malá telocvičňa Mgr. J. Kochaniková
Matematický krúžok / 8. ročník 14:00 – 16:00 8.d  PaedDr. M. Pállová
Pegas 14:00 – 16:00  Počítačová učebňa Mgr. L. Koškovská

Piatok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Tvorivá dielňa 14:00 – 16:00 Školská dielňa  PaedDr. M. Pállová
Volejbalový krúžok / chlapci 14:00 – 16:00 Telocvičňa Mgr. E. Digaňa

Víkend

Názov záujmového útvaru  Čas  Vedúci záujmového útvaru
Zelená škola podľa harmonogramu Mgr. A. Železníková, Mgr. R. Otčenášová
So Švarnou po Slovensku podľa harmonogramu Mgr. Z. Švarná
S Manikovou po Slovensku podľa harmonogramu Mgr. D Maniková

Termíny nepravidelné

Názov záujmového útvaru  Čas  Vedúci záujmového útvaru
Krúžok filmových nadšencov podľa potreby Mgr. I. Boháč