Krúžky

Pondelok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
DFS Fijalečka / tanečná zložka 14:00 – 16:00 Sieň detí, maláTV  Mgr. Z.Liptáková
DFS Fijalečka  / spevácka zložka 14:00 – 16:00 Sieň detí, maláTV  Mgr. K. Nográdyová
DFS Fijalečka  / spevácka zložka 14:00 – 16:00 Sieň detí, maláTV  Mgr. K. Smoterová
Fijalečka / hudobná zložka 14:00 – 16:00 Sieň detí  Mgr. P. Fecko
Výtvarný krúžok  14:00 – 16:00  4.a Mgr. E. Brillová
Notička / spevácky krúžok  14:00 – 16:00 školská knižnica Mgr. E. Lukáčová
Tvorivé rúčky 14:00 – 16:00 3.b Mgr. V. Mihóková
Spoznávame svet 14:00 – 16:00 7.a  Mgr. T. Alexovičová
Matematický krúžok 14:00 – 16:00  9.a PaedDr. M. Pállová
Zdokonaľovanie v ANJ 14:00 – 16:00  jazyková učebňa PhDr. M. Boháčová
Príprava na monitor 14:00 – 16:00  9.d PaedDr. A. Glezová
Volejbal / dievčatá 14:00 – 16:00  veľká TV Mgr. I. Boháč
NEJ na PC 14:00 – 16:00 multimediálna učebňa Mgr. D. Maniková
Vzpieranie 14:00 – 15:00 posilňovňa Mgr. M. Čajka

Utorok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Poznávací krúžok / 2.a 4. ročník 14:00 – 16:00 4.e Mgr. J. Števčíková
Poznávací krúžok / 3.a 4. ročník 14:00 – 16:00 4.e Mgr. M. Slámová
Tvorivé rúčky / 1.a 2. ročník 14:00 – 16:00 2.e Mgr. Z. Halčišáková
Hudobno- dramatický krúžok 16:00– 18:00 1.b Mgr. M. Katonová
RUJ na PC 14:00 – 16:00 multimed. učebňa Mgr. J. Svobodová
Čitateľský klub 14:00 – 16:00 školská knižnica PaedDr. T. Pjurová
Telovýchovný krúžok / 2. ročník 14:00 – 16:00  malá TV Mgr. K. Leščišinová
ANJ v textoch piesní 14:00 – 16:00 jazyková učebňa Mgr. J. Slimáková
Cvičenia z matematiky / 9.ročník 14:00 – 16:00 9.b RNDr. R. Dlugoš

Streda

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Šachový krúžok 14:00 – 16:00 učebňa p. Čisárik
Stolnotenisový krúžok  14:00 – 16:00 malá TV Mgr. M. Hudák
Vzpieranie 14:00 – 15:00 posilňovňa Mgr. M. Čajka
Pegas 14:00 – 16:00  počítačová učebňa Mgr. A. Partillová

Štvrtok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Tvorivá dielňa 14:00 – 16:00 šk. dielňa  PaedDr. M. Pállová
Prvácke loptičkovo / 1. ročník 14:00 – 16:00 malá TV Mgr. J. Kochaniková
Rozprávkou k ANJ 14:00 – 16:00 jazyková učebňa Mgr. E. Michalová
Prírodovedný krúžok / 3. a 4. ročník 14:00 – 16:00 4.c Mgr. J. Dvorská
Zelená škola I. 14:00 – 16:00 7.d Mgr. A. Železníková
Zelená škola II. 14:00 – 16:00 9.d Mgr. D. Karahutová
Francúzština hravo / 4. ročník 14:00 – 16:00 multimed. učebňa Mgr. J. Komárová
Volejbal / chlapci 16:00 – 18:00 veľká TV Mgr. E. Digaňa
Florbalový krúžok I. 14:00– 16:00  veľká TV Mgr. M. Čajka
Florbalový krúžok II. 17:30– 19:30  veľká TV Mgr. M. Čajka

Piatok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
S kamarátom po ANJ / 3. ročník 14:00 – 16:00  jazyková učebňa Mgr. J. Paľová
Volejbal / 4. ročník 14:30 – 16:30 veľká TV Mgr. E. Digaňa
Šachový krúžok 14:00 – 16:00 učebňa p. Čisárik

Víkend

Názov záujmového útvaru  Čas  Vedúci záujmového útvaru
Turistický krúžok / 2. stupeň podľa harmonogramu Mgr. I. Boháč
So Švárnou po Slovensku / A, B podľa harmonogramu Mgr. Z. Švarná
S Manikovou po Slovensku / A, B podľa harmonogramu Mgr. D. Maniková