Krúžky

Pondelok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
DFS Fijalečka / 2.-4.ročník 14:00 – 16:00 Sieň detí Mgr. K. Nográdyová
DFS Fijalečka / 2.stupeň 14:00 – 16:00 Sieň detí  Mgr. Z.Liptáková
Potvorky / 2. stupeň  14:00 – 16:00 Sieň detí Mgr. Š.Levkaničová
Francúzsky jazyk / 4. ročník 14:00 – 16:00  multimediálna miestnosť Mgr. A. Sabolová
Telovýchovný krúžok / 1. ročník 14:00 – 16:00  malá telocvičňa Mgr. K. Leščišinová
Notička- spevácky krúžok/ 1. stupeň 14:00 – 16:00 školská knižnica Mgr. E. Lukáčová
Výtvarný krúžok / 3.-4. ročník 14:00 – 16:00  3.a Mgr. E. Brillová
Vzpieranie 14:00 – 15:00 telocvičňa Mgr. M. Čajka
Tvorivá dielňa / 2. stupeň 14:00 – 16:00 šk. dielňa / 9.b  PaedDr. M. Pállová
Slovenčina hrou 14:00 – 16:00 5.b Mgr. Z. Švarná
Matematika 9. ročník 14:00 – 16:00 učebňa chémie Mgr. K. Španerová
Volejbalový krúžok / 2.stupeň 15:30-16:30 telocvičňa p. Digaňa

Utorok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Hudobno-pohybový krúžok 16:00– 18:00 2.c Mgr. M. Katonová
Čitateľský klub / 3.-4. ročník 4:00 – 16:00 školská knižnica PaedDr. T. Pjurová
Loptové hry / 2. ročník 14:00 – 16:00 malá telocvičňa Mgr. D. Košudová
Konverzácia v ANJ 14:00 – 16:00  5.d Mgr. P. Michlovičová
Matematický krúžok / 9. ročník 14:00 – 16:00  šk. dielňa / 9.b PaedDr. M. Pállová
Matematika- príprava na testovanie 14:00 – 16:00 9.d Mgr. A. Mudráková

Streda

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Šachový krúžok / 1. stupeň 14:00 – 16:00 školská dielňa p. Čisárik
Šachový krúžok / 2. stupeň  14:00 – 16:00 školská dielňa p. Čisárik
Futbalový krúžok / 2.stupeň 16:00 – 18:00 telocvičňa Mgr. M. Čajka
Vzpieranie 14:00 – 15:00  telocvičňa Mgr. M. Čajka
NEJ na PC 14:00 – 16:00 multimediálna miestnosť Mgr. D. Maniková
Pegas – tvorba školského časopisu 14:00 – 16:00 počítačová učebňa  Mgr. A. Partillová

Štvrtok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Rozprávkou k ANJ I. 14:00 – 16:00 4.e Mgr. E. Michalová
Rozprávkou k ANJ II. 14:00 – 16:00 1.b Mgr. Z. Halčišáková
Spoznávame svet I. 14:00 – 16:00 2.a Mgr. V. Mihóková
Spoznávame svet II. 14:00 – 16:00 2.a Mgr. J. Števčíková
Spoznávame svet III. 14:00 – 16:00 2.a  Mgr. T. Alexovičová
Kamil a Emil na cestách–dopravná výchova / 2. ročník 14:00 – 16:00 2.d Mgr. J. Blichárová
Tanečný krúžok GRIMMY / 1. stupeň 14:00 – 16:00 malá telocvičňa p. Gutová
Cvičenia z matematiky / 9. ročník 14:00 – 16:00 9.a RNDr. R. Dlugoš
SJ na PC / 9. ročník  14:00 – 16:00 počítačová učebňa Mgr. A. Partillová
Volejbalový krúžok / 2.stupeň 16:00 – 17:00 telocvičňa p. Digaňa
Športová predpríprava – volejbal 14:00 – 16:00 telocvičňa Mgr. M. Hudák

Piatok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Florbalový krúžok / 2. stupeň 14:00– 16:00  telocvičňa Mgr. M. Čajka

Víkend

Názov záujmového útvaru Vedúci záujmového útvaru
Turistický krúžok / 2. stupeň Mgr. I. Boháč
So Švárnou po Slovensku Mgr. Z. Švarná
S Fáberovou po Slovensku Mgr. B. Fáberová