Krúžky

Kliknutím na názov záujmového útvaru sa Vám zobrazí náplň jeho činnosti.

Pondelok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
DFS Fijalečka / hudobná zložka 14:00 – 16:00 Sieň detí p. K. Bandy, Mgr. P. Fecko
DFS Fijalečka  / spevácko – tanečná zložka 14:00 – 16:00 Sieň detí Mgr. K. Nográdyová, Mgr.R. Dlugoš/ korepetítor
Výtvarný krúžok / 1. ročník 14:00 – 16:00 1.b Mgr. E. Brillová
Výtvarný krúžok / 1. ročník 14:00 – 16:00 1.e Mgr. M. Slámová
Spoznávame svet / 3.ročník 14:00 – 16:00 5.a  Mgr. T. Alexovičová
Spoznávame Prešov / 3.ročník 14:00 – 16:00 5.a  Mgr. V. Mihoková
Spoznávame Šariš/ 4.ročník 14:00 – 16:00 5.a  Mgr. J. Štefčíková
Čitateľský klub 14:00 – 16:00 Śkolská knižnica PaedDr. T. Pjurová
Tanečná gymnastika/ dievčatá, 3.- 4.ročník 14:00 – 16:00 Malá telocvičňa Mgr. Z. Liptáková
Futbal / 4. ročník 15:30 – 17:30 Telocvičňa p. P. Katona, p.Lipták, sl. futbalisti
NEJ na PC 14:00 – 16:00 Multimed. učebňa Mgr. D. Maniková
Vzpieranie 14:00 – 15:00 Posilňovňa Mgr. M. Čajka

Utorok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Hravá ANJ / 3.ročník 14:00 – 16:00 3.e Mgr. Z. Halčišáková
RUJ na PC 14:00 – 16:00 Multimed. učebňa Mgr. J. Svobodová
Stolnotenisový krúžok  14:00 – 16:00 Malá TV Mgr. M. Hudák
Hravé čítanie 14:00 – 16:00 Školská knižnica Mgr. E. Lukáčová
Hudobno – dramatický krúžok / 2. – 4. ročník 16:00– 18:00 Sieň detí Mgr. M. Katonová
ANJ na PC / 7., 8. ročník 14:00 – 16:00 Jazyková učebňa Mgr. P. Michlovičová
Šachový krúžok – 1. a 2. stupeň 14:00 – 16:00 Školská dielňa p. Čisárik
Matematický krúžok / 8.d 14:00 – 15:00 8.d  PaedDr. M. Pállová

Streda

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Francúzština hravo / 4. ročník 14:00 – 16:00 Multimed. učebňa Bc. Šitárová
DFS Fijalečka  / prípravka 16:00 – 18:00 Sieň detí Mgr. A. Štupáková
ANJ na PC / 5., 6. ročník 14:00 – 16:00 Jazyková učebňa Mgr. L. Kollárová
Vzpieranie 14:00 – 15:00 Posilňovňa Mgr. M. Čajka
Florbalový krúžok II. 15:30– 17:30 Telocvičňa Mgr. M. Čajka
Hudobno – spevácky krúžok 14:00 – 16:00 Mgr. K. Smoterová
Loptové hry / dievčatá 4. ročník 14:00 – 16:00 Malá telocvičňa Mgr. D. Košudová

Štvrtok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
ANJ hravo / 4. ročník 14:00 – 16:00 Jazyková učebňa Mgr. E. Michalová
Druhácke loptičkovo / dievčatá, 1., 2. ročník 14:00 – 16:00 Malá telocvičňa Mgr. J. Kochaniková
Matematický krúžok / 8. d 14:00 – 15:00 8.d  PaedDr. M. Pállová
Pegas 14:00 – 16:00  Počítačová učebňa Mgr. L. Koškovská
Florbalový krúžok I.,III. 15:30– 16:30, 19.00 – 20.00 Telocvičňa Mgr. M. Čajka

Piatok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Tvorivá dielňa 14:00 – 16:00 Školská dielňa  PaedDr. M. Pállová
Volejbalový krúžok / chlapci 14:30 – 16:30 Telocvičňa Mgr. E. Digaňa

Víkend

Názov záujmového útvaru  Čas  Vedúci záujmového útvaru
Zelená škola I.,II víkend Mgr. A. Železníková, Mgr. K. Španerová
So Švarnou po Slovensku víkend Mgr. Z. Švarná
S Manikovou po Slovensku víkend Mgr. D Maniková

Termíny nepravidelné

Názov záujmového útvaru  Čas  Vedúci záujmového útvaru
Krúžok filmových nadšencov podľa potreby Mgr. I. Boháč