Diétne stravovanie

Od 08.09.2014 bude naša školská jedáleň v prípade záujmu pripravovať diétne stravovanie:

  • diéta bezlepková

Finančný limit a potraviny pre žiakov

  • I. st.   stravník s diétou s dotáciou 0,46 € ( bez dotácie 1,76 € )
  • II. st.  stravník s diétou s dotáciou 0,56 € ( bez dotácie 1,86 € )

Každé dieťa, ktoré prejaví záujem o túto diétu musí predložiť lekársky posudok od odborného lekára – gastroenterológa.

Tlačivo (žiadosť o posúdenie zdravotného stavu) príloha č.3 [PDF; 199,2 kB]