Diétne stravovanie

Od 08.09.2014 naša školská jedáleň v prípade záujmu pripravuje diétne stravovanie:

  • diéta bezlepková

Finančný limit a potraviny pre žiakov

  • I. st.   stravník s diétou s dotáciou 0,30 € ( bez dotácie 2,40 € )
  • II. st.  stravník s diétou s dotáciou 0,30 € ( bez dotácie 2,60 € )

Každé dieťa, ktoré prejaví záujem o túto diétu musí predložiť lekársky posudok od odborného lekára – gastroenterológa.

Tlačivo (žiadosť o posúdenie zdravotného stavu) príloha č.3 [PDF; 199,2 kB]

Vopred Vám veľmi pekne ďakujem.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

S úctou
Krištofová