Diétne stravovanie

Od 8. 9. 2014 bude naša školská jedáleň v prípade záujmu pripravovať diétne stravovanie:

  • diéta bezlepková

Finančný limit a potraviny pre žiakov

  • I. st.   stravník s diétou s dotáciou 0,46 € ( bez dotácie 1,66 € )
  • II. st.  stravník s diétou s dotáciou 0,56 € ( bez dotácie 1,76 € )

Každé dieťa, ktoré prejaví záujem o túto diétu musí predložiť lekársky posudok od odborného lekára – gastroenterológa.