Rada školy

Predseda:

Mgr. BRILLOVÁ Eva učiteľ 1.-4.roč.

Podpredseda:

PaedDr. VAĽKOVÁ Ľudmila učiteľ 5.-9.roč.

Členovia:

KAŇUŠČÁKOVÁ Zdenka účtovníčka
DUBOVICKÝ Richard rodič
Mgr.LAKATOVÁ Dana rodič
CHOVANEC Radoslav rodič
PALKOVÁ Ľubica rodič
doc.PhDr. ANDRAŠČÍKOVÁ Štefánia, PhD.,MPH poslanec MZ
Ing. LUKÁČ Martin poslanec MZ
PhDr. ANTOLOVÁ Marcela poslanec MZ
PaedDr. SEMIVANOVÁ Jitka poslanec MZ