Rada školy

Predseda:

PaedDr. PJUROVÁ Tatjana učiteľ 1.-4.roč.

Podpredseda:

Mgr. POTOČŇÁKOVÁ Eva učiteľ 5.-9.roč.

Členovia:

KAŇUŠČÁKOVÁ Zdenka účtovníčka
JUDr.BERTOVÁ Johana rodič
ČELOVSKÝ Miloš rodič
CHOVANEC Radoslav rodič
JUDr. KIRŇAK Martin rodič
doc.PhDr. ANDRAŠČÍKOVÁ Štefánia, PhD.,MPH poslanec MZ
Ing. LUKÁČ Martin poslanec MZ
PhDr. ANTOLOVÁ Marcela poslanec MZ
PaedDr. SEMIVANOVÁ Jitka poslanec MZ