Rada školy

Predseda:

Mgr.ČAJKA Marek učiteľ 5.-9.roč.

Podpredseda:

PaedDr. PJUROVÁ Tatjana učiteľ 1.-4.roč.

Členovia:

KAŇUŠČÁKOVÁ Zdenka účtovníčka
JUDr.BERTOVÁ Johana rodič
ČELOVSKÝ Miloš rodič
CHOVANEC Radoslav rodič
PhDr. ŠÍPOVÁ Martina, PhD rodič
doc.PhDr. ANDRAŠČÍKOVÁ Štefánia, PhD.,MPH poslanec MZ
Ing. LUKÁČ Martin poslanec MZ
PhDr. ANTOLOVÁ Marcela poslanec MZ
PaedDr. SEMIVANOVÁ Jitka poslanec MZ