Školský klub detí

Vedúca ŠKD: Alena Višňovská

Školský klub detí sa zameriava na vnútorné uspokojovanie potrieb detí po skončení vyučovania. Striedaním zaujímavých činností umožňuje žiakom oddýchnuť si po vyučovaní, rozvíjať ich talenty, získavať nové skúsenosti, zručnosti , učiť sa komunikovať, žiť v kolektíve, rozvíjať empatie, bojovať proti obezite, chrániť a vážiť si prírodu, poskytuje rôzne aktivity proti nude, čo je dôležitým článkom k prevencii negatívnych javov a čo je aj jeho cieľom.

V školskom roku 2023-2024 prebieha činnosť v štrnástich oddeleniach:

 

Vychovávateľky pracujú podľa vypracovaného výchovného programu, stanoveného režimu dňa, týždennej skladby a plánu ŠKD, ktorý je súčasťou plánu práce školy.
Prevádzka v ŠKD sa začína ranným schádzaním o 6.30 h do 7.45 h a pokračuje po skončení vyučovania do 16.00 h. Služba je zabezpečená do 17.00 h.