O školskej jedálni

Vedúca školskej jedálne:  Mgr. Mariana Krištofová, DiS

tel.č.: 051/770 31 85

email:  jedalen@zsspo.sk

Zariadenie školského stravovania je súčasťou budovy Základnej školy v Prešove na Šrobárovej ulici. Kuchyňa, skladovacie priestory a jedáleň sú umiestnené v prízemnej časti budovy.

V roku 1989, kedy sa začalo s prevádzkou, bola plánovaná kapacita kuchyne 450 stravníkov. V skutočnosti sa však pripravovalo 1100 obedov, takže je možné povedať, že začiatky boli ťažké.

Odvtedy počet stravníkov pozvoľna klesal až na dnešných 800 stravníkov.

Počas vyše tridsaťročnej existencie tohto zariadenia sa jeho zamestnanci snažili poskytovať stravovacie služby na úrovni zodpovedajúcej správnej výžive a zároveň prispôsobovať sa aktuálnym trendom a novinkám na potravinovom trhu:

 • školský mliečny program zabezpečuje firma RAJO formou automatov
 • EU projekt “školské ovocie” – ovocné a ovocno- zeleninové šťavy, ovocné pyré, sušené ovocie, ovocie a zelenina podľa sezónnych možností
 • pitný režim – naučiť deti piť aj čistú vodu. „Voda – vzácna potravina“
 • prevencia obezity, čo je najaktuálnejšia téma posledných dní
 • správna výživa – zariadenie sa zapája do projektov s touto témou. Príkladom je projekt „Žime zdravo“, ktorý bol spojený s osvetou a ochutnávkou ovocných a zeleninových jedál pre rodičov a žiakov školy.
 • príprava diéty (bezlepková)
 • pravidelná účasť na podujatiach Deň mlieka (máj) a Svetový deň zdravej výživy (október)

S tým úzko súvisí aj zavádzanie nových technológií a výpočtovej techniky.

Používa sa počítačový program ProVis, ktorý zahŕňa finančné hospodárenie skladu, finančnú bilanciu, prepočet nutričných hodnôt podávanej stravy ako aj kompletnú evidenciu stravníkov. Na internete je stále aktuálny jedálny lístok. Rodičia sú tak informovaní o tom, čo ich dieťa konzumuje.

O chod zariadenia školského stravovania sa starajú:

 • Mgr. Mariana Krištofová, DiS – vedúca ŠJ
 • Alexandra Sokolová – administratívna pracovníčka
 • Jitka Macejová – hlavná kuchárka
 • Andrea Pribišová – diétna kuchárka
 • Slavomír Sabol – kuchár
 • Martina Debnárová – kuchárka
 • Ľudmila Andrašová – kuchárka
 • Janka Bujňáková – kuchárka
 • Dagmara Cicoňová – pomocná sila
 • Mária Krajňáková – pomocná sila
 • Katarína Tarbajová – pomocná sila
 • Oľga Magdaléna Mačová – pomocná sila
 • Bc. Paulína Justiňáková – kuchárka pre doplnkové stravovanie a doplnkové stravovanie v rámci celospoločenských programov

Prajeme Vám dobrú chuť!