Úvod

megaphone

Vitajte na stránke Základnej školy Šrobárova

Aktuality:

TESTOVANIE  žiakov 9. ročníka v školskom roku 2020/2021

Návrat žiakov 2. stupňa do školy 12.5.2021 

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

USMERNENIE PRE VÝCHOVNÝCH PORADCOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, RIADITEĽOV STREDNÝCH ŠKÔL A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKA PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY 2021

ROZHODNUTIE ministra školstva s účinnosťou od 8.3.2021

Rozhodnutie ministra školstva o zmenách v testovaní T-5, T-9 a prijímacích skúškach 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK v čase mimoriadnej situácie platný od 01.09.2020

Záujmové vzdelávanie ( krúžky) pre žiakov 1. a 2. stupňa v šk. roku 2020/2021

PRIHLÁSTE VAŠE DIEŤA DO AKADÉMIE OLYMPIJSKÉHO VÍŤAZA Mateja TOTHA

H l a v n é  ú l o h y  v mesiaci jún 2021

Našu školu podporuje TESCO, náš komunitný partner.

Zelena_skola
projekty
projekty

zapiszapis

Linky pomoci

Rozvrh zvonenia

0. hodina 7:00 7:40
1. hodina 8:00 8:45
2. hodina 8:50 9:35
3. hodina 9:50 10:35
4. hodina 10:40 11:25
5. hodina 11:55 12:40
6. hodina 12:45 13:30
7. hodina 14:00 14:40
8. hodina 14:45 15:25
9. hodina 15:30 16:10
10. hodina 16:15 16:55

Žiacka knižnica

pondelok – piatok 14:00 – 15:00

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

Prázdniny Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Prvý deň vyučovania
po skončení prázdnin
jesenné 28. október 2020 (streda) 29. október – 30. október 2020 2. november 2020 (pondelok)
vianočné 22. december 2020 (utorok) 23. december 2020 – 7. január 2021 8. január 2021 (piatok)
polročné 29.január 2021 (piatok) 1. február 2021 (pondelok) 2. február 2021 (utorok)
jarné 19. február 2021 (piatok) 22. február  – 26. február 2021 1. marec 2021 (pondelok)
veľkonočné 31. marec 2021 (streda) 1. apríl – 6. apríl  2021 7. apríl  2021 (streda )
letné 30. jún 2021 (streda) 1. júl – 31. august 2021 2. september 2021 (štvrtok)