Úvod

megaphone

Vitajte na stránke Základnej školy Šrobárova

Aktuality:

Úlohy z Plánu práce na mesiac december

Záujmové vzdelávanie ( krúžky) pre žiakov 1. a 2. stupňa v šk. roku 2021/2022

***************************

PRIHLÁSTE VAŠE DIEŤA DO AKADÉMIE OLYMPIJSKÉHO VÍŤAZA Mateja TOTHA

Našu školu podporuje TESCO, náš komunitný partner.

Zelena_skola
projekty
projekty

zapiszapis

Linky pomoci

Rozvrh zvonenia

0. hodina 7:10 7:50
1. hodina 8:00 8:45
2. hodina 8:55 9:40
3. hodina 9:55 10:40
4. hodina 10:50 11:35
5. hodina 11:55 12:40
6. hodina 12:45 13:30
7. hodina 14:00 14:40
8. hodina 14:50 15:30
9. hodina 16:00 16:45
10. hodina 17:00 17:45

Žiacka knižnica

pondelok – štvrtok 14:00 – 15:00

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

Prázdniny Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Prvý deň vyučovania
po skončení prázdnin
jesenné 27. október 2021 (streda) 28. október – 29. október 2021 2. november 2021 (utorok)
vianočné 22. december 2021 (streda) 23. december 2021 – 7. január 2022 10. január 2022 (pondelok)
polročné 3.február 2022 (štvrtok) 4. február 2022 (piatok) 7. február 2022 (utorok)
jarné 18. február 2022 (piatok) 21. február  – 25. február 2022 28. február 2022 (pondelok)
veľkonočné 13. aprík 2022 (streda) 14. apríl – 19. apríl  2022 20. apríl  2022 (streda )
letné 30. jún 2022 (štvrtok) 1. júl – 31. august 2022 5. september 2022 (pondelok)