Úvod

megaphone

Vitajte na stránke Základnej školy Šrobárova !

Našu školu podporuje TESCO, náš komunitný partner.

Aktuality:

Časový harmonogram príchodu žiakov do školy od 1.6.2020

Rozhodnutia o prijatí žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia, pri nástupe do školy 1.júna 2020 je potrebné doniesť písomné vyhlásenie o tom, že vaše dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – kliknite pre stiahnutie formulára.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK a VNÚTORNÝ REŽIM DŇA ŠKOLY schválený pedagogickou radou,   platný od 1.06.2020

Oznam pre rodičov detí, ktoré budú navštevovať v mesiaci jún 2020 ŠKD

Vážení rodičia, do 27. mája 2020 je potrebné zrealizovať platbu stravy za mesiac jún.

Zásady hodnotenia žiakov schválené pedagogickou radou 21.4.2020  – ZMENA !!!

Opatrenia ministerstva školstva
Zelena_skola
projekty
projekty

zapiszapis

Rozvrh zvonenia

0. hodina 7:00 7:40
1. hodina 8:00 8:45
2. hodina 8:50 9:35
3. hodina 9:50 10:35
4. hodina 10:40 11:25
5. hodina 11:55 12:40
6. hodina 12:45 13:30
7. hodina 14:00 14:40
8. hodina 14:45 15:25
9. hodina 15:30 16:10
10. hodina 16:15 16:55

Žiacka knižnica

pondelok – piatok 14:00 – 15:00

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

Prázdniny Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Prvý deň vyučovania
po skončení prázdnin
jesenné 29. október 2019 (utorok) 30. október – 31. október 2019 4. november 2019 (pondelok)
vianočné 20. december 2019 (piatok) 23. december 2019 – 7. január 2020 8. január 2020 (streda)
polročné 31.január 2020 (piatok) 3. február 2020 (pondelok) 4. február 2020 (utorok)
jarné 28. február 2020 (piatok) 2. marec  – 6. marec 2020 9. marec 2020 (pondelok)
veľkonočné 8. apríl 2020 (streda) 9. apríl – 14. apríl  2020 15. apríl  2020 (streda )
letné 30. jún 2020 (utorok) 1. júl – 31. august 2020 2. september 2020 (streda)