Krúžky

Kliknutím na názov záujmového útvaru sa Vám zobrazí náplň jeho činnosti.

Pondelok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Tanečná gymnastika – dievčatá 14:00 – 16:00 Malá telocvičňa Mgr. Z. Liptáková
Hravé čítanie 14:00 – 16:00 Školská knižnica Mgr. E. Lukáčová
Vzpieranie 14:00 – 15:00 Posilňovňa Mgr. M. Čajka
Hudobno – dramatický krúžok / 2. – 4. ročník 16:00 – 18:00 Sieň detí Mgr. M. Katonová
Šikovné ruky 14:00 – 16:00 3.b Mgr. I. Pružinská
Slovenčina nie je postrach 14:00 – 16:00 9a PaedDr. A. Vizdalová
Ich liebe Deutsch 14:00 – 16:00 8.d Mgr. D. Maniková
Monitor zvládneme 14:00 – 16:00 9.b PaedDr. B. Ondrejčáková
Loptové hry / 1. ročník 14:00 – 16:00 Malá TV Mgr. D. Košudová

Utorok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Čitateľský klub 14:00 – 16:00 Školská knižnica PaedDr. T. Pjurová
Doučovanie z matematiky / 9. ročník 14:00 – 16:00 9.d PhDr. R. Dlugoš
Matematický krúžok / 9.ročník 14:00 – 15:00 Školská dieľňa PaedDr. M. Pállová
Stolnotenisový krúžok  14:00 – 16:00 Veľká TV Mgr. M. Hudák

Streda

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
DFS Fijalečka  / spevácko – tanečná zložka / 1. – 4.ročník 14:00 – 16:00 Sieň detí Mgr. K. Nográdyová
Prírodovedný krúžok 14:00 – 16:00 3.e Mgr. J. Dvorská
Prvácke loptičkovo 14:00 – 16:00 Malá TV Mgr. J. Kochaniková
Matematický krúžok 14:00 – 15:00 9.a Mgr. M. Mudráková
Matematický tréning 14:00 – 16:00  9.c Mgr. V. Šoltýsová
Cestujeme po Rusku 14:00 – 16:00 Multimed. učebňa Mgr. Lipinská

Štvrtok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
ANJ hravo / 4. ročník 14:00 – 16:00 Jazyková učebňa Mgr. E. Michalová
Tvorivá dielňa 14:00 – 15:00 Školská dielňa PaedDr. M Pállová
Pegas 14:00 – 16:00 Počítačová učebňa Mgr. L. Koškovská
Hudobno – spevácky krúžok 14:00 – 16:00 5.d Mgr. K. Smoterová
Nebojme sa príjmačiek 14:00 – 16:00 9.d Mgr. M. Ferkaninová

Termíny nepravidelné

Názov záujmového útvaru  
Spoznávame svet / 2. ročník   Mgr. T. Alexovičová
Spoznávame Prešov / 2. ročník   Mgr. V. Mihoková
Spoznávame Šariš/2. ročník   Mgr. J. Števčíková
Krúžok využitých príležitostí   Mgr. I. Boháč