Krúžky

Kliknutím na názov záujmového útvaru sa Vám zobrazí náplň jeho činnosti.

Pondelok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
DFS Fijalečka / hudobná zložka 14:00 – 16:00 Sieň detí Mgr. P. Fecko
Výtvarný krúžok / 2. ročník 14:00 – 16:00 4.c Mgr. E. Brillová
NEJ na PC 14:00 – 16:00 Multimed. učebňa Mgr. D. Maniková
Vzpieranie 14:00 – 15:00 Posilňovňa Mgr. M. Čajka
Divadlo v ANJ / 4. ročník 14:00 – 16:00 7.c Mgr. L. Kollárová
Divadlo v ANJ / 5.- 9.ročník 14:00 – 16:00 7.c Mgr. K. Šitarová
Šikovné rúčky / 1.ročník 14:00 – 16:00   Mgr. j. Ždiňáková
Poďme debatovať 14:00 – 16:00   Mgr. V. Kačmaríková
Hudobno – spevácky krúžok 14:00 – 16:00 9.b Mgr. K. Smoterová
Loptové hry / 1. ročník 14:00 – 16:00 Malá TV Mgr. D. Košudová

Utorok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Telovýchovný / 1. ročník 14:00 – 16:00 Malá TV Mgr. A. Štupáková
Šachový krúžok 14:00 – 16:00 9.d p. Čisárik
Hudobno – dramatický krúžok / 2. – 4. ročník 16:00– 18:00 1.d Mgr. M. Katonová
ANJ hravo / 4. ročník 14:00 – 16:00 Jazyková učebňa Mgr. E. Michalová
Anglické tvorivé všeličo / 3.ročník 14:00 – 16:00 3.c Mgr. J. Paľová
Matematický krúžok / 9.ročník 14:00 – 15:00 Školská dieľňa PaedDr. M. Pállová
Volejbalový krúžok / chlapci 15:30 – 16:30 Veľká TV Mgr. E. Digaňa
Tvorivé písanie v angličtine 14:00 – 16:00 počítačová učebňa Mgr. P. Michlovičová
Stolnotenisový krúžok  14:00 – 16:00 Veľká TV Mgr. M. Hudák
Digitálna grafika 14:00 – 16:00   Mgr. M. Čajka

Streda

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
DFS Fijalečka  / spevácko – tanečná zložka / 2. -9.ročník 14:00 – 16:00 Sieň detí Mgr. K. Nográdyová
Prírodovedný 2.,3. ročník 14:00 – 16:00 2.a Mgr. J. Dvorská
Telovýchovný / dievčatá 1.,2. ročník 14:00 – 16:00 Malá TV Mgr. K. Leščišinová
Čítame s porozumením / 3. ročník 14:00 – 15:00 3.d Mgr. J. Blichárová
Vzpieranie 14:00 – 15:00 Posilňovňa Mgr. M. Čajka
ANJ na PC / 5., 6. ročník  14:00 – 16:00   Mgr. J. Slimáková
Cestujeme po Rusku 14:00 – 16:00 Multimed. učebňa Mgr. Lipinská

Štvrtok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
DFS Fijalečka  / prípravka / 1.ročník 16:00 – 17:30 Malá TV Mgr. I. Kiššová
Čítame s porozumením / 3. ročník 14:00 – 15:00 3.d Mgr. J. Blichárová
Pegas 14:00 – 16:00  Počítačová učebňa Mgr. L. Koškovská
Francúzština hravo / 4. ročník 14:00 – 16:00 Multimed. učebňa Mgr. K. Šitarová
Loptové hry / 3.,4. ročník 14:00 – 16:00 MaláTV Mgr. J. Kochaniková
Čitateľský klub 14:00 – 16:00 Śkolská knižnica PaedDr. T. Pjurová
Spoznávame svet / 3.,4. ročník 14:00 – 16:00 4.c Mgr. T. Alexovičová
Spoznávame Prešov / 3.,4. ročník 14:00 – 16:00 4.c Mgr. V. Mihoková
Spoznávame Šariš/3., 4. ročník 14:00 – 16:00 4.c Mgr. J. Štefčíková

Piatok

Názov záujmového útvaru Čas Miesto Vedúci záujmového útvaru
Tvorivá dielňa 14:00 – 16:00 Školská dielňa  PaedDr. M. Pállová
Volejbalový krúžok / chlapci 14:30 – 16:30 Telocvičňa Mgr. E. Digaňa
Hravé čítanie 14:00 – 16:00 Školská knižnica Mgr. E. Lukáčová

Víkend

Názov záujmového útvaru  Čas  Vedúci záujmového útvaru
Zelená škola I.,II víkend Mgr. E. Potočňáková, Mgr. K. Španerová
S Kollárovou po Slovensku víkend Mgr. L. Kollárová
S Manikovou po Slovensku víkend Mgr. D Maniková
Krúžok filmových nadšencov víkend Mgr. I. Boháč

Termíny nepravidelné

Názov záujmového útvaru  Čas  Vedúci záujmového útvaru
Slovenčina hrou 14:00 – 16:00 podľa potreby Mgr. Z. Švárna