Vedenie školy

riadenie

 

 

Mgr. Ján Mačej riaditeľ školy 1. – 4. ročník
Mgr. Marek Čajka zást. riad. školy INF, TSV
Mgr. Eva Brillová zást. riad. školy 1. – 4. ročník
Mgr. Jana Kolšovská zást. riad. školy 1. – 4. ročník
Alena Višňovská vedúca ŠKD
PaedDr. Bibiána Ondrejčáková kariérová poradkyňa
PaedDr. Mária Pallová výchovná poradkyňa
Beáta Knechtová vedúca ŠJ