Aktuality školskej jedálne

Oznam školskej jedálne si zobrazíte kliknutím tu.

Informácie o poskytovaní dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 nájdete na tomto odkaze, kliknutím tu.

Finančné pásma pre školské stravovanie zostávajú v platnosti používané v súčasnosti, pre bližšie informácie kliknite tu.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, nájdete na tomto odkaze, kliknutím tu.

Prvý školský deň (02.09.2021) sa v ŠJ strava neposkytuje.