Kontakt

Adresa:
ZŠ, Šrobárova 20
080 01 Prešov

e-mail: zs.srobarova@zsspo.sk
tel. č.(sekretariát): 051/7703102
tel./fax. č.(riad. školy): 051/7703117
tel. č. školská jedáleň: 051/7703185