Kontakt

Adresa:
Základná škola
Šrobárova 20
080 01 Prešov

e-mail:  zs.srobarova(@)zsspo.sk
tel. č. (sekretariát): 051/7703 102
tel. č. (riad. školy): 051/7703 117
tel. č. (školská jedáleň): 051/7703 185

tel.č. (zástupca školy1): 051/7704 973
tel.č. (zástupca školy2): 051/7704 974

tel. č. (ekonomický úsek): 051/7704 975
tel. č. (kariérový poradca): 051/7704 977