Kontakt

Adresa:
ZŠ, Šrobárova 20
080 01 Prešov

e-mail: zs.srobarova@zsspo.sk
tel. č.(sekretariát): 051/7703 102
tel./fax. č.(riad. školy): 051/7703 117
tel. č. školská jedáleň: 051/7703 185