Prihlasovanie a odhlasovanie stravy

 • prihlásiť stravu je možné do 14,00 hod. pracovný deň dopredu
 • odhlásiť stravu je možné do 14,00 hod. pracovný deň dopredu
 • obed, ktorý sa nedá odhlásiť je možné prvý deň odobrať do obedára v čase od 11,30 hod. do 12,00 hod. Ostatné dni je potrebné odhlásiť.
 • obedy sa pripravujú pre žiakov prítomných na vyučovaní
 • neodhlásená alebo neodobratá strava prepadá a náhrada sa neposkytuje

V školskej jedálni je zavedený systém odberu stravy za pomoci čipov. Tieto si musí stravník zakúpiť sám, čo je uvedené aj v prevádzkovom poriadku školskej jedálne.

Cena:

 • čipu                                3,00 €

POVINNOSŤOU STRAVNÍKA  JE PRÍSŤ NA OBED SO SNÍMACOU KARTOU ALEBO ČIPOM!!!

ČASTÉ ZABÚDANIE SNÍMACEJ KARTY/ČIPU ALEBO INÉ HRUBÉ PORUŠENIE PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU ŠJ MÔŽE VIESŤ AŽ K VYLÚČENIU STRAVNÍKA ZO ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA.

Za účelom zlepšenia spolupráce medzi stravníkom a ŠJ sme zakúpili nový program ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ONLINE (neprehliadnite, ikonka je kvôli rýchlemu prístupu aj na úvodnej stránke školy).

 • Ak na ňu kliknete, dostanete sa do programu, ktorý sme pre vás pripravili, aby ste mohli skontrolovať odbery jedál Vášho dieťaťa,
 • výšku konta, prihlasovať a odhlasovať jednotlivé obedy.
 • Stačí ak do okienka Užívateľ napíšete meno stravníka bez diakritiky napr.: Jozef Šrobár = srobarjozef,
 • do okienka Heslo napíšete variabilný symbol stravníka, ktorý zistite na č.t. 051/7703185 alebo v kancelárii ŠJ,
 • Heslo si môžete ľubovoľne zmeniť.

Školská jedáleň onlineUložíte vpísané hodnoty a odošlete. Na ľavej strane sa zobrazí menu, z ktorého si vyberiete či chcete dieťa odhlásiť na niektorý z nasledujúcich dní, alebo ho len skontrolovať, či bol na obed. V nastavení užívateľa si môžete zadať, či chcete zasielať oznamy na svoju internetovú adresu o výške konta atd.

VÁŽENÍ RODIČIA, NEPREHLIADNITE PROSÍM TENTO OZNAM!
ODHLASOVANIE POMOCOU INTERNETU VÁM UŠETRÍ ČAS AJ FINANČNÉ PROSTRIEDKY VYNALOŽENÉ ZA TELEFÓNNY HOVOR.