Školský parlament

Výbor

Predseda ŠP: Oliver Sabol IX.C
Podpredseda: Viliam Dominik Ďuraš IX.A
Ročníkoví vedúci: 5.r. Sonia Karliková V.B
6.r. Karin Ferencová VI.B
7.r. Júlia Valentová VII.C
8.r. Soňa Dobiašová VIII.D
9.r. Klaudia Kopčíková IX.B
Koordinátori: Mgr. Daniela Maniková učiteľka NEJ – ETV
Mgr. Lucia Kollárová učiteľka ANJ – DEJ
Mgr. Miroslav Klimek katechéta

Zástupcovia tried

Trieda Meno a priezvisko žiaka
V.A Vivien Valkovská
V.B Sonia Karliková
V.C Dorota Chovancová
V.D Viliam Ňakat
VI.A Kristína Kačmaríková
VI.B Karin Ferencová
VI.C Tamara Vašková
VI.D Veronika Pavličková
VII.A Martina Balčáková
VII.B Ľuboš Migaš
VII.C Júlia Valentová
VII.D Kristína Macejová
VIII.A Simona Mikolajová
VIII.B Samuel Chrapčiak
VIII.C Daniel Rázus
VIII.D Soňa Dobiašová
IX.A Viliam Dominik Ďuraš
IX.B Klaudia Kopčíková
IX.C Oliver Sabol
IX.D Martin Modranský
Asistent koordinátorov: Kristína Diškantová VI.C