Školský parlament

Výbor

Predseda ŠP: Daniel Rázus IX.C
Podpredseda: Soňa Dobiašová IX.D
Ročníkoví vedúci: 5.r. Daniel Činčera V.C
6.r.Patrícia Popovičová VI.B
7.r. Tamara Balogová VII.D
8.r. Júlia Valentová VIII.C
9.r. Soňa Dobiašová IX.D
Koordinátori: Mgr. Daniela Maniková učiteľka NEJ – ETV
Mgr. Lucia Kollárová učiteľka ANJ – DEJ
Mgr. Miroslav Klimek katechéta

Zástupcovia tried

Trieda Meno a priezvisko žiaka
V.A Michaela Trošanová
V.B Timea Baranová
V.C Daniel Činčera
V.D Maxim Maliňák
V.E Richard Gladič
VI.A Vivien Valkovská
VI.B Patrícia Popovičová
VI.C Samuel Dubovický
VI.D Viliam Ňakat
VII.A Simona Čižíková
VII.B Júlia Švarková
VII.C Tamara Vašková
VII.D Tamara Balogová
VIII.A Martina Balčaková
VIII.B Alica Orečná
VIII.C Júlia Valentová
VIII.D Kristína Macejová
IX.A Simona Mikolajová
IX.B Samuel Chrapčiak
IX.C Daniel Rázus
IX.D Soňa Dobiašová