Školský parlament

Zástupcovia ŠP 2021/2022

TRIEDA MENO ŽIAKA
5.A Simona Plocarová
5.B Elena Koropšáková
5.C Tibor Ondrejčák
5.D Ema Miščíková
6.A Ľubomír Šebej
6.B Sofia Kandráčová
6.C Nikola Hirková
6.D Táňa Rázusová
7.A Michaela Trošanová
7.B Nella Dušana Dufalová
7.C Laura Ondrejčáková
7.D Aneta Lešková
7.E Elena Petráková
8.A Vivien Valkovská
8.B Veronika Modranská
8.C Samuel Alexander Dubovický
8.D Samuel Kandráč
9.A Jakub Prusák
9.B Juliána Škvarková
9.C Alexandra Pivovarníková
9.D Lívia Salamonová
Ročníkoví vedúci: 5. ročník – 5.a Simona Plocarová
6. ročník – 6.d Táňa Rázusová
7. ročník – 7.a Michaela Trošanová
8. ročník – 8.b Veronika Modranská
9. ročník – 9.d Lívia Salamonová
Predseda ŠP: 6.d Táňa Rázusová
Podpredseda ŠP: 6.c Nikola Hirková
Koordinátori: učiteľka NEJ-ETV Mgr. Daniela Maniková
učiteľka ANJ-FRJ Mgr. Soňa Švorcová
katechéta Mgr. Miroslav Klimek