Rodičovská rada

rz1

  • Triedni dôverníci schválili rodičovský príspevok vo výške 30 eur na najstaršie dieťa navštevujúce Základnú školu  Šrobárová Prešov a 15 eur pre druhé a každé ďalšie dieťa  navštevujúce Základnú školu Šrobárová Prešov z jednej rodiny.
  • Financovanie z rodičovskej rady 2022/2023

 

Výbor rodičovskej rady:

Meno a priezvisko triedneho dôverníka
Predseda RADOSLAV CHOVANEC / 8. ročník
Hospodár PETER FLOREK / 7. ročník
Zapisovateľka JUDr. JOHANA BERTOVÁ / 4. ročník
Člen výboru Mgr. BRANISLAV ŠVORC / 2. ročník
Člen výboru Mgr. Ján ANDREJKO / 3. ročník
Člen výboru Ing. Vladimír ZÁVADA / 5. ročník
Člen výboru Mgr. ANNA ŠEBEJOVÁ / 6. ročník
Člen výboru Mgr. ZUZANA ČERVENICKÁ / 9. ročník
Člen výboru Anton STARINEC / 1. ročník

 

Triedni dôverníci

Trieda Meno a priezvisko triedneho dôverníka email
1.a Anton STARINEC tonikstarinec@aol.com
1.b Mgr. Lucia KRAVCOVÁ kravcovalucia@gmail.com
1.c Richard DUBOVICKÝ richard.dubovicky@gmail.com
1.d Marek SABOL marecko1991@gmail.com
1.e Ing. Elena JENČOVÁ jencova.elena@gmail.com
2.a Mgr. BRANISLAV   ŠVORC branislav.svorc@gmail.com
2.b Ing. MÁRIA KOČIŠOVÁ maria.pribulova@gmail.com
2.c GABRIELA PLATKOVÁ OLEJÁROVÁ olejarova.gabriela@gmail.com
2.d Ing. VLADIMÍR OLEÁR olicon@olicon.sk
2.e Ing. RÓBERT FARKAŠ farkas.robert@post.cz
3.a Mgr. ANNA ŠEBEJOVÁ anna.sebejova@gmail.com
3.b Bc. KATARÍNA HORVÁTHOVÁ horvathova.katarinabc@gmail.com
3.c Ing. JANA PETRÁKOVÁ smidovajana@hotmail.com
3.d Dušan DUFALA dusandufala@gmial.com
3.e Mgr. JÁN ANDREJKO jan.andrejko@gmail.com
4.a Mgr. TOMÁŠ KIRŇÁK tomaskirnak38@gmail.com
4.b JUDr. JOHANA BERTOVÁ johana.bertova@gmail.com
4.c JANA OSADZUKOVÁ borsovajana@gmail.com
4.d Ing. DANA UHRINOVÁ uhrinova.d@gmail.com
4.e Ing. Hana VARADZINOVÁ hana_varadzinova@yahoo.com
5.a Ing. VLADIMÍR ZÁVADA zavadav@gmail.com
5.b Ing. NATAŠA KOROPŠÁK GLADISOVÁ ekonom@pegasusint.sk
5.c Bc. ZUZANA KOLOZSYOVÁ zuzana.kolozsyova@gmail.com
6.d Mgr. VERONIKA KURUCOVÁ veronika.kuruts@gmail.com
6.a Mgr. ANNA   ŠEBEJOVÁ anna.sebejova@gmail.com
6.b Ing. BRANISLAV MIKUŠ brano.mikus@gmail.com
6.c Ing. MATÚŠ DUŇA matusduna@yahoo.com
6.d Mgr. DANA RÁZUSOVÁ dana.razusova@gmail.com
7.a PETER FLOREK florek.peter77@gmail.com
7.b MICHAELA GOČOVÁ matus.goc@slovanet.sk
7.c Ing. PATRIK BEĽUŠKO patrik.belusko@gmail.com
7.d Ing. IGOR VIHONSKÝ igor.vihonsky@presnet.sk
7.e Mgr. IVETA HIRJOVÁ iveta.hirjova@gmail.com
8.a VILIAM SLANINA baconv@gmail.com
8.b MARKO DROZD drozdpetras@gmail.com
8.c RADOSLAV CHOVANEC radoslav.chovanec08@gmail.com
8.d SVETLANA HAMBORSKÁ svetlusik8@azet.sk
9.a ZUZANA   ČERVENICKÁ cervenicka.zuzana@gmail.com
9.b SLAVOMÍRA ONDOVČÍKOVÁ slavomira.ondovcikova@unipo.sk
9.c PETER SEMANČÍK ing.petersemancik@yahoo.com
9.d MICHAELA ŠVÁČOVÁ michaelasvacova@gmail.com