Rodičovská rada

rz1

  • Triedni dôverníci schválili rodičovský príspevok vo výške 17 eur na najstaršie dieťa navštevujúce Základnú školu  Šrobárová Prešov a 8,50 eur pre druhé a každé ďalšie dieťa  navštevujúce Základnú školu Šrobárová Prešov z jednej rodiny. Žiak v hmotnej núdzi zaplatí 8,50 eur.
  • Návrh na financovanie z rodičovskej rady 2021/2022

 

Výbor rodičovskej rady:

Meno a priezvisko triedneho dôverníka
Predseda RADOSLAV CHOVANEC / 7. ročník
Hospodár PETER FLOREK / 6. ročník
Zapisovateľka JUDr. JOHANA BERTOVÁ / 3. ročník
Člen výboru Mgr. BRANISLAV ŠVORC / 1. ročník
Člen výboru Mgr. Ján ANDREJKO / 2. ročník
Člen výboru PETRA  SALAMONOVÁ / 4. ročník
Člen výboru Mgr. ANNA ŠEBEJOVÁ / 5. ročník
Člen výboru Mgr. ZUZANA ČERVENICKÁ / 8. ročník
Člen výboru Ing. EMIL KOČIK / 9. ročník

 

Triedni dôverníci

Trieda Meno a priezvisko triedneho dôverníka email
1.a Mgr. BRANISLAV ŠVORC branislav.svorc @ gmail.com
1.b Ing. MÁRIA KOČIŠOVÁ maria.pribulova @ gmail.com
1.c GABRIELA PLATKOVÁ OLEJÁROVÁ olejarova.gabriela @ gmail.com
1.d Ing. VLADIMÍR OLEÁR olicon @ olicon.sk
1.e Ing. RÓBERT FARKAŠ farkas.robert @ post.cz
2.a Mgr. ANNA ŠEBEJOVÁ anna.sebejova @ gmail.com
2.b Bc. KATARÍNA HORVÁTHOVÁ horvathova.katarinabc @ gmail.com
2.c Ing. JANA PETRÁKOVÁ smidovajana @ hotmail.com
2.d Zuzana DUFALOVÁ dufalovazuzana177 @ gmail.com
2.e Mgr. JÁN ANDREJKO jan.andrejko @ gmail.com
3.a Mgr. TOMÁŠ KIRŇÁK tomaskirnak38 @ gmail.com
3.b JUDr. JOHANA BERTOVÁ johana.bertova @ gmail.com
3.c JANA OSADZUKOVÁ borsovajana @ gmail.com
3.d Ing. DANA UHRINOVÁ uhrinova.d @ gmail.com
3.e Mgr. MÁRIA SMEREKOVÁ mgr.smerekova.marika @ gmail.com
4.a Ing. VLADIMÍR ZÁVADA zavadav @ gmail.com
4.b Bc. ZUZANA KOLOZSYOVÁ zuzana.kolozsyova @ gmail.com
4.c PETRA  SALAMONOVÁ petrasalamonova @ systemalarm.sk
4.d ING. NATAŠA KOROPŠÁK GLADISOVÁ ekonoma @ pegasusint.sk
5.a Mgr. ANNA ŠEBEJOVÁ anna.sebejova @ gmail.com
5.b JANA STRAKOVÁ jstrakova81 @ gmail.com
5.c Mgr. MIROSLAVA PRIŠČÁKOVÁ mirkapriscak @ gmail.com
5.d Ing. KATARÍNA ZIMANOVÁ zimanova.katarina @ gmail.com
6.a PETER FLOREK florek.peter77 @ gmail.com
6.b SLÁVKA LUKÁČOVÁ Slavkalukacova079 @ gmail.com
6.c Ing. PATRIK BEĽUŠKO patrik.belusko @ gmail.com
6.d Ing. IGOR VIHONSKÝ igor.vihonsky @ presnet.sk
6.e Mgr. IVETA HIRJOVÁ iveta.hirjova @ gmail.com
7.a VILIAM SLANINA baconv @ gmail.com
7.b MARKO DROZD drozdpetras @ gmail.com
7.c RADOSLAV CHOVANEC radoslav.chovanec08 @ gmail.com
7.d SVETLANA MOLČANOVÁ svetlusik8 @ azet.sk
8.a Mgr. ZUZANA ČERVENICKÁ cervenicka.zuzana @ gmail.com
8.b Mgr. SLAVOMÍRA ONDOVČÍKOVÁ slavomira.ondovcikova @ unipo.sk
8.c Ing. PETER SEMANČÍK ing.petersemancik @ yahoo.com
8.d Ing. JANA VASILENKOVÁ janulik822 @ gmail.com
9.a Ing. JARMILA UKROPCOVÁ jarmila.ukropcova @ gmail.com
9.b PaedDr. A. LENGYELOVÁ andrea13 @ zoznam.sk
9.c BEÁTA ROGOSOVÁ beata226 @ azet.sk
9.d Ing. EMIL KOČIK Emi28 @ centrum.sk