Rodičovská rada

rz1

 

Výbor rodičovskej rady:

Predseda Radoslav Chovanec
Podpredseda Ľubica Palková
Hospodár Peter Florek
Zapisovateľka JUDr. Johana Bertová
Člen výboru RR Petra Salamonová
Člen výboru RR Mgr. Anna Šebejová
Člen výboru RR Mgr. Zuzana Červenická
Člen výboru RR Ing. Emil Kočik
Člen výboru RR Mgr. Martina Chrapčiaková
Člen výboru RR Ing. Martina Nováková

Triedni dôverníci

Trieda Meno a priezvisko triedneho dôverníka
1.A Mgr. Tomáš Kirňák
1.B JUDr. Johana Bertová
1.C Miriama Pavlinská
1.D Michal Virgala
1.E Eva Zábavová
2.A Ing. Vladimír Závada
2.B Mgr. Dominika Hovanová Suchárová
2.C Petra Salamonová
2.D Ing. Nataša Koropšák Gladisová
2.E Ing. Pavol Plocár
3.A Mgr. Anna Šebejová
3.B Mgr. Lucia Kravcová
3.C Mgr. Miroslava Priščáková
3.D Bc. Mária Grexová
3.E Mgr. Dana Rázusová
4.A Mgr. Iveta Hirjová
4.B Ing. Lucia Bicáková
4.C Peter Florek
4.D Ing. Katarína Feková
4.E Bc. Anna Semančíková
4.F Mgr. Zuzana Ondrejčáková
5.A Viliam Slanina
5.B Marko Drozd
5.C Radoslav Chovanec
5.D Svetlana Molčanová
6.A Mgr. Zuzana Červenická
6.B Mgr. Slavomíra Ondovčíková
6.C Bc. Anna Semančíková
6.D Ing. Jana Vasilenková
7.A Ing. Adriána Hviščová
7.B Mgr. Martina Miščíková
7.C Beáta Rogosová
7.D Ing. Emil Kočik
8.A Ing. Helena Mikolajová
8.B Mgr. Martina Chrapčiaková
8.C Ing. Martina Jurašková
8.D Ing. Eva Šalamonová
9.A PaedDr. Martina Šipová, PhD.
9.B Mgr. Aneta Vargová
9.C Ľubica Palková
9.D Mgr. Zuzana Červenická