Rodičovská rada

rz1

  • Triedni dôverníci schválili rodičovský príspevok vo výške 30 eur na najstaršie dieťa navštevujúce Základnú školu  Šrobárová Prešov a 15 eur pre druhé a každé ďalšie dieťa  navštevujúce Základnú školu Šrobárová Prešov z jednej rodiny.
  • Financovanie z rodičovskej rady 2023/2024

 

Výbor rodičovskej rady:

Meno a priezvisko triedneho dôverníka
Predseda Radoslav CHOVANEC / 9. ročník
Hospodár Peter FLOREK / 8. ročník
Zapisovateľka PhDr. Slavomíra KIRŇÁKOVÁ/ 2. ročník
Člen výboru Mgr. Branislav ŠVORC / 3. ročník
Člen výboru Mgr. Ján ANDREJKO / 4. ročník
Člen výboru Ján PJATÁK / 1. ročník
Člen výboru Mgr. Anna ŠEBEJOVÁ / 7. ročník
Člen výboru Jana OSADZUKOVÁ / 5. ročník
Člen výboru Bc. Zuzana KOLOZSYOVÁ / 6. ročník

 

Triedni dôverníci

Trieda Meno a priezvisko triedneho dôverníka email
1.a Mgr. Jana GREJTÁKOVÁ jmolcanova314@gmail.com
1.b Ján PJATÁK jan.pjatak@gmail.com
1.c Mgr. Drahomíra PARNIČANOVÁ drahuparnicanova@gmail.com
1.d Ing. Stanislav OSIF osif.stanislav@gmail.com
1.e Ing. Emília KONTROVÁ emilia.kopanicakova@gmail.com
2.a PhDr. Slávka KIRŇÁKOVÁ skirnakova@gmail.com
2.b Mgr. Lucia KRAVCOVÁ kravcovalucia@gmail.com
2.c Richard DUBOVICKÝ richard.dubovicky@gmail.com
2.d Marek SABOL marecko1991@gmail.com
2.e Ing. Elena JENČOVÁ jencova.elena@gmail.com
3.a Mgr. Branislav   ŠVORC branislav.svorc@gmail.com
3.b Ing. Mária KOČIŠOVÁ maria.pribulova@gmail.com
3.c Gabriela PLATKOVÁ olejarova.gabriela@gmail.com
3.d Ing. Vladimír OLEÁR olicon@olicon.sk
3.e Ing. Róbert FARKAŠ farkas.robert@post.cz
4.a Mgr. Anna ŠEBEJOVÁ anna.sebejova@gmail.com
4.b Bc. Katarína HORVÁTHOVÁ horvathova.katarinabc@gmail.com
4.c Ing. Jana PETRÁKOVÁ smidovajana@hotmail.com
4.d Dušan DUFALA dusandufala@gmial.com
4.e Mgr. JÁN ANDREJKO jan.andrejko@gmail.com
5.a Bc. Miroslava ČAČOVÁ miroslavacacova@gmail.com
5.b Mgr. Adriana SABOLOVÁ, PhD. adriana.sabolova@skpo.sk
5.c Ing. Jana OSADZUKOVÁ borsovajana@gmail.com
5.d Ing. Hana VARADZINOVÁ hana_varadzinova@yahoo.com
6.a Darina ŠOLTISOVÁ dara.soltisova@centrum.sk
6.b Ing. Nataša KOROPŠÁK GLADISOVÁ ekonom@pegasusint.sk
6.c Bc. Zuzana KOLOZSYOVÁ zuzana.kolozsyova@gmail.com
6.d Mgr. Veronika KURUCOVÁ veronika.kuruts@gmail.com
7.a Mgr. Anna   ŠEBEJOVÁ anna.sebejova@gmail.com
7.b Ing. Branislav MIKUŠ brano.mikus@gmail.com
7.c Ing. Matúš DUŇA matusduna@yahoo.com
7.d Mgr. Dana RÁZUSOVÁ dana.razusova@gmail.com
8.a Peter FLOREK florek.peter77@gmail.com
8.b Michaela GOČOVÁ matus.goc@slovanet.sk
8.c Ing. Patrik BEĽUŠKO patrik.belusko@gmail.com
8.d Ing. Igor VIHONSKÝ igor.vihonsky@presnet.sk
8.e Mgr. Iveta HIRJOVÁ iveta.hirjova@gmail.com
9.a Viliam SLANINA slanina.viliam@slsp.com
9.b Svetlana MOLČANOVÁ svetlusik8@azet.sk
9.c Radoslav CHOVANEC radoslav.chovanec08@gmail.com