Zelená škola

Záujmový útvar pracuje s medzinárodným projektom Zelená škola, v ktorom pokračujeme s témou VODA. Všetky aktivity, ktoré sme zrealizovali v minulom školskom roku sú uverejnené na webovej stránke. Zelená škola sa naďalej stará o interiér a exteriér školského dvora/ skalky, bylinková špirála, izbové kvety / a realizuje čajovňu Plamienok.

Náplňou krúžku sú aj exkurzie, návštevy rôznych environmentálnych inštitúcii, realizujú sa workshopy k Dňu vody a na Deň Zeme.

Podrobnejšie sa o činnosti našej Zelenej školy môžte dozvedieť na webovej stránke:
https://zelena-skola9.webnode.sk/