Školský podporný tím

Školský podporný tím Školský podporný tím (ďalej len ŠPT) predstavuje v súlade s § 84a zákona 138/2019 Z. z. spolupracujúcu skupinu ľudí zostavenú z odborných a pedagogických zamestnancov školy, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe rešpektujúcej kultúry školy ako učiacej sa organizácie.

Školský podporný tím tvoria:

Školský špeciálny pedagóg : Mgr. Simona Šoltés Nazadová

Školský psychológ: Mgr. Radana Tomková

Výchovný poradca: PaedDr. Mária Pállova

Karierový poradca: PaedDr. Bibiána Ondrejčáková

Pedagogický asistenti:

Mgr.  Júlia Plocarová
Mgr. Lucia Poláková
Mgr. Dávid Keresteš
Mgr. Mária Tokárová
Mgr. Jaraoslava Orečná
Natália Švidroňová
Eugen Godla
Dorota Korupecká
Katarína Fúseková