Nadnárodný charitatívny koncert Integrácia 2016

Nadnárodný charitatívny koncert Integrácia sa uskutočnil 20. októbra 2016 v Aréne Poprad a zúčastnili sa ho i žiaci a učitelia našej školy. Projekt INTEGRÁCIA predstavuje schopnosť spájať svet dospelých a detí. Umožňuje vstúpiť do ich krehkého sveta a ukázať cestu k vzájomnej tolerancii a porozumeniu. Cieľom projektu je spojiť školy základné, špeciálne, detské domovy, nadácie, občianske združenia, centrá voľného času a známe osobnosti zo sveta športu, kultúry, obyčajných ľudí, ale predovšetkým všetky deti bez rozdielu…