Novoročné pozdravy pre pani ministerku školstva

Žiaci 4.A triedy na hodinách výtvarnej výchovy a výtvarnom krúžku, vytvorili niekoľko novoročných pozdravov na návrh pani ministerky školstva Martiny Lubyovej. Pozdravy by mali byť rozposlané partnerom ministerstva školstva po celom svete. Táto pekná myšlienka pani ministerky spolupracovať aj takouto formou so žiakmi našej školy potešila malých výtvarníkov a dúfame, že pozdravy urobia radosť aj adresátom.