Športová akadémia Mateja Totha

Tréningy sú v utorok a štvrtok : utorok od 13:30 – 14:30 h
                                                                 štvrtok od 14:00 – 15:00 h.
Ostatné informácie a prihláška sú na stránke: https://www.akademiamatejatotha.sk/

Ohľadom ďalších informácií môžete kontaktovať  p. uč. Mgr Mareka Čajku  na čísle: 0908 862 211