Anglický jazyk v textoch piesní

Cieľom záujmového útvaru „Anglický jazyk v textoch piesní“ je rozvíjať u žiakov počúvanie s porozumením a komunikáciu v anglickom jazyku. Žiaci si obohacujú slovnú zásobu spôsobom pre nich zaujímavým a prirodzeným, t.j. prostredníctvom populárnej hudby. Prostredníctvom pracovných listov k známym piesňam sa venujú nielen počúvaniu, čítaniu, prekladaniu a spievaniu piesní, ale aj rozvoju komunikácie v anglickom jazyku na témy vyplývajúce z daných piesní a precvičeniu si gramatiky, ktorá sa vyskytuje v konkrétnych textoch.