Tvorivé písanie v ANJ

Záujmový útvar konverzácie v anglickom jazyku je zameraný na zlepšenie komunikačných zručností u žiakov. Rôzne aktivity ako role–plays, rozhovory, dialógy a diskusie pomáhajú žiakom pri zdokonaľovaní komunikačných zručností. Žiaci majú možnosť navštíviť britské centrum, z ktorého si môžu vypožičiavať knihy písané v anglickom jazyku. Súčasťou krúžku je aj návšteva kina, kde si môžu film s anglickým dabingom.