Čitateľský klub

Činnosť krúžku je zameraná na spoznávanie rôznych druhov textov a prácu s nimi. Prečítané knihy sa prezentujú v rámci čitateľskej dielne. Prostredníctvom nich tak žiaci spoznávajú diela súčasných spisovateľov pre deti a mládež. Cieľom práce v krúžku je cielený rozvoj čitateľskej gramotnosti cez zážitkové čítanie. Každé stretnutie splní svoj cieľ – čítanie pre radosť a aktívny oddych s knihou.