DFS FIJALEČKA

V krúžku deti rozvíjajú  svoje pohybové schopnosti a tanečné zručnosti. Naučia sa nové piesne, tanečné kroky a nové choreografie. V prvom polroku sa predstavia Vianočným pásmom- vystúpenie na Vianočnom jarmoku ZŠ Šrobárova.   V marci sa zúčastňujeme súťažnej prehliadky DFS, kde sme už v minulosti získali Zlaté pásmo s pásmom „Popečky.“ V máji  každoročne potešíme naše mamičky na vystúpení ku Dňu matiek. Našu činnosť v priebehu školského roka ukončujeme krásnym vystúpením v meste Prešov, ktoré organizuje mesto Prešov OŠKaCR v spolupráci so ZUŠ M. MOYZESA.

Vedúci krúžku Fijalečka:
staršie dievčatá – Mgr. Zuzana  Liptáková

mladšie dievčatá – Mgr. Katarína Nográdyová

hudba – Mgr. Veronika Dvorská