Francúzština zábavne

Práca v krúžku francúzskeho jazyka bola zameraná na oboznamovanie sa s kultúrou, históriou a zaujímavosťami Francúzska a frankofónnych krajín.                                                         V krúžku pracovali žiaci, ktorí chceli dokázať oveľa viac, ako sa môžu na 2 hodinách týždenne naučiť,  ktorí sa chceli s francúzštinou zoznámiť. To boli štvrtáci.                                   Mali možnosť spoznať rodených Francúzov, napr. návštevou Aliance Française v Košiciach. Dozvedeli sa o tom, že na Slovensku žije veľa Francúzov, ktorí tu našli druhý domov. Ich pekná slovenčina podnietila žiakov k zodpovednému prístupu pri učení sa francúzskeho jazyka. Žiaci si požičali francúzske knihy a časopisy, “vyspovedali“ pani riaditeľku lektorku. Tá ich pochválila za francúzske pesničky a básničku, ktorými sa predstavili. Návšteva tejto inštitúcie sa stala na našej škole už tradíciou.                                                                                  

V rámci stretnutí sa víťazi školského kola pripravovali na reprezentáciu v Krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku. Na činnosť krúžku sa prišli pozrieť i budúci štvrtáci.                             

Bonjour alebo merci, to sú slová, ktoré pozná aj ten, kto po francúzsky nevie. Ale čo nie je, môže byť. My sme sa naučili na stretnutiach mnoho. Vieme sa pozdraviť, počítať, spievať a urobili sme si pre radosť aj prezentácie o tom, čo nás zaujíma a čo sme sa naučili. Navštívili sme Francúzsku alianciu v Košiciach, urobili sme si výlet na Alpinku Detskou železnicou a navštívili sme divadelné predstavenie Popoluška. Spoznávali  rozprávky, ktoré pozerajú deti  vo Francúzsku. Niektoré postavičky poznajú aj deti  u nás (Asterix, Obelix, Tintin ). Aj na vychádzkach  sa členovia krúžku snažili stále niečo nové povedať po francúzsky, a tak sa naučili veľa nových slov, hoci  nemali pocit, že sa učia.

Krúžok splnil svoj zámer prehĺbiť, upevniť a nadobudnúť malú mieru rutiny získaných vedomostí, zručností  a ich aplikácie.

Ved. krúžku: Mgr. Daniela Taročková