Futbalový krúžok

Záujmový útvar pod vedením slovenského futbalistu Petra Katonu je pre chlapcov 4. ročníka. Krúžok bude navštevovať okolo 20 žiakov. Predpokladáme, že o futbal bude veľký záujem, preto uverejníme na stránke školy oznam, kedy sa bude realizovať výber chlapcov do krúžku.