Hlavolamy iGridd

Hlavolamy iGridd , známe tiež ako Griddlers, Nonogram alebo Maľované krížovky , vznikli v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v Japonsku. Odtiaľ sa rozšírili do celého sveta a pravdaže aj na internet.

Žiaci sa naučili postup riešenia krok za krokom na jednoduchom rastrovanom obrázku. S použitím jednoduchých logických úvah prišli sami na riešenie jednoduchých obrázkov. Všetky hlavolamy boli popísané jednotným spôsobom , aby sa v nich vedeli orientovať. Postupným zdokonaľovaním sa prišli na rôzne návody a triky.

Práca na krúžku sa žiakom veľmi páčila , považovali ju za zaujímavú a zábavnú.

Vedúca krúžku : Mgr. Jana Blichárová