Krúžok filmových nadšencov

Záujmový útvar je voľno-časová aktivita, otvorená pre všetkých chlapcov a dievčatá, ktorí majú radi zábavu, film a knihy. Ide o pôsobenie na žiakov pozitívne v oblasti mediálnej výchovy, jednak rozvíjať ich kreativitu a tvorivé myslenie, ale i umožniť im odhaliť a ďalej rozvíjať svoj talent.