NEJ A RUJ NA PC

V školskom roku 2014/2015  v krúžku pracovalo 35 žiakov 5. až 8. ročníka.  Pracovali podľa plánu práce a stretávali sa každý štvrtok v multimediálnej  učebni od 14. 00 do 16. 00 hod. Spolu absolvovali 60 vyučovacích hodín

Činnosť krúžku bola zameraná na zvýšenie počítačovej gramotnosti žiakov so zameraním na použitie počítača pri výučbe cudzieho  jazyka. Na prvých hodinách sa žiaci oboznamovali s rozložením písmen nemeckej a ruskej abecedy na klávesnici, rôznymi možnosťami a spôsobmi písania,  učili sa písať cudzojazyčné  texty, upravovať texty, vkladať symboly, pracovať s obrázkami, tabuľkami a grafmi. Naučili sa tieto texty ukladať do schránok, pracovať  CD  a USB.

Súčasťou činnosti krúžku bola práca s internetom. Žiaci sa učili orientovať na internete pri vyhľadávaní cudzojazyčných  stránok so zameraním na rôzne oblasti spoločenského života napr : šport, kultúra, hudba, umenie. Učili sa používať rôzne typy prekladových a encyklopedických  slovníkov, oboznámili sa  s reáliami nemecky a rusky  hovoriacich krajín, spoznávali  ich geografiu, kultúru, dejiny aj súčasnosť.

Záverečné hodiny boli zamerané na prípravu samostatného projektu v programe POWER POINT a ACTIV STUDIO na ľubovoľne zvolenú tému a prezentáciu vlastného projektu pred celou skupinou.

Ved. krúžku: Mgr. Jana Svobodová