Nemecký jazyk na PC

Hlavným cieľom záujmového útvaru „NEJ na PC“ je u žiakov vzbudiť väčší záujem o nemecký jazyk, a to motivačnou formou pomocou rôznych nemeckých programov a cvičení na PC, ďalším z cieľov tohto záujmového útvaru je u žiakov prehĺbiť a zdokonaliť nemeckú gramatiku zaujímavejšou formou.

Záujmový útvar navštevujú žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka, ktorí majú o nemecký jazyk  záujem a chcú sa v ňom zdokonaľovať. Taktiež sa ho zúčastňujú aj žiaci, ktorí majú problémy so zvládnutím učiva v rámci vyučovacích hodín a záujmový krúžok im poskytol priestor na opätovné vysvetlenie a precvičenie práve preberaného učiva.