Paličkovanie

V školskom roku 2014-2015 krúžok pracoval pod vedením p. Španerovej. Krúžok navštevovali žiačky  6.  a7. ročníka.

Krúžok pracoval podľa vypracovaného plánu. Stretnutia krúžku boli v stredu.

Členovia krúžku sa oboznámili s rôznymi technikami paličkovania.

Činnosť krúžku hodnotím pozitívne , pretože podarilo sa splniť všetky úlohy podľa plánu a svoje práce vystavili aj na nástenke krúžku. Žiačky  aktívne pracovali a zúčastnili sa aj na Medzinárodnom festivale paličkovanej čipky kde predvádzali svoje praktické zručnosti.

Ved. krúžku: Mgr. Kristína Španerová