PEGAS

V škole vychádza časopis pod názvom Pegas. Záujmový útvar Pegas sa zameriava na zopakovanie a utvrdzovanie učiva z jazyka slovenského, ale hlavne na vlastnú literárnu tvorbu do školského časopisu s využitím PC.

Žiaci pracujú na rôznych témach, ktoré im boli zadávané podľa plánu krúžku – Jeseň, Zima a Jar, Leto a tvoria do školského časopisu Pegas na témy: Zo života školy.

Do časopisu zaraďujú aj svoje zážitky z rôznych akcií, ktoré pripravuje škola, výlety, exkurzie, školy v prírode. Tvoria tajničky, hádanky a iné hlavolamy  nielen v slovenčine, ale aj v nemčine, angličtine, francúzštine či ruštine.