Počítačový krúžok

V školskom roku 2014/2015  navštevovalo Počítačový krúžok 12 žiakov 6. a 7. ročníka. Cieľom krúžku bolo hravou formou obohatiť vedomosti žiakov pri práci s PC nad rámec učebných osnov v týchto oblastiach :

 • spôsob a mechanizmy tvorby webovej stránky,
 • úprava obrázkov a fotografií v programe PhotoFiltre Studio X,
 • programovanie v Imagine, programovanie hier,
 • sťahovanie súborov a videí z internetu,
 • práca s grafickými objektami a matematickými funkciami v tabuľkovom editore Excel
 • nahrávanie zvukov
 • práca s programom Easy Thumbnails
 • práca s programom Total Commander
 • osvojenie pokročilých funkcií programu PowerPoint
 • vyhľadávanie informácií na internete,
 • využívanie medzipredmetových vzťahov.

Žiaci krúžku vytvorili prezentáciu a pozvánku na webovú stránku  k akciám ako Talent 2015 a na benefičný koncert O umení umením. V závere školského roka precvičovali svoje logické myslenie, intuíciu a trpezlivosť pri on-line logických a strategických hrách.

 

Ved. krúžku:  PaedDr. Ľudmila Vaľková