Pohybový krúžok

Tento záujmový útvar s názvom „Pohybový“ bol zameraný na všestrannú pohybovú činnosť a na rozvoj motoriky detí mladšieho školského veku. Útvar navštevovalo 72 detí z 1. stupňa základnej školy. Pre veľký počet záujemcov bol tento útvar rozdelený do dvoch menších s názvom „Pohybový I“. a „Pohybový II“.

Pohybový I. navštevovalo 41 detí, prevažne z 1. ročníkoch a Pohybový II. navštevovalo 31 detí z ostatných ročníkoch. Deti sa učili a rozvíjali základnú lokomóciu človeka ako: skákanie, behanie, hádzanie, lezenie a rôznymi cvičeniami rozvíjali rýchlostné, silové, vytrvalostné a koordinačné schopnosti. V závere časovej jednotky si deti zahrali športové hry ako futbal, prehadzovaná, vybíjaná, florbal. Deti navštívili aj lanové centrum, kde si mohli vyskúšať aj lezenie na stene a lanových prekážkach.

Ved. krúžku: Mgr. Marek Čajka