Spevácky zbor POTVORKY a ľudová hudba

V školskom roku 2014/2015 pokračovali deti v rozvíjaní  svojich hudobných a speváckych schopností. Naučili sa nové piesne a nové choreografie. V prvom polroku sme sa predstavili Vianočným pásmom- vystúpenie na Vianočnom jarmoku ZŠ Šrobárova. Deti zožali veľký úspech, ktorý bol silnou motiváciou do ďalšej práce.  Vo februári žiaci účinkovali v programe Talenty 2015. V marci sme sa zúčastnili súťažnej prehliadky DFS, kde sme získali Zlaté pásmo s pásmom „Popečky.“ V máji sme vystúpili v programe O umení umením. Našu činnosť sme ukončili krásnym vystúpením v meste Prešov, ktoré organizovalo mesto Prešov OŠKaCR v spolupráci so ZUŠ M. MOYZESA.

Ved. krúžku: Mgr. Ľubomír Šebej