Spievankovo

V školskom roku 2014/2015 navštevovalo krúžok Spievankovo 15 žiakov 1.stupňa. Krúžok prebiehal každú stredu v čase od 14.00 do 16.00 hod. v 2.C triede.

V rámci krúžku som sa venovala rôznym činnostiam a aktivitám. Žiaci sa učili rôzne populárne, ľudové piesne, hru na detských hudobných nástrojoch, vyjadriť hudbu pomoc kresby, pohybu a získavali vedomosti o rôznych hudobných obdobiach, hudobných žánroch a známych spevákoch. V tomto šk. roku sa žiaci zúčastnili niekoľkých vystúpení a súťaží v rámci školy aj mimo nej. Spolu sme pripravili vystúpenie na karneval, Vianočnú triednu besiedku, Deň Matiek. Spoločne s p. učiteľkou Lukáčovou sme zorganizovali  dve spevácke súťaže- v ľudových  a populárnych piesňach, ktorej sa zúčastnili nielen žiaci spievankova, ale aj žiaci 1.stupňa.

Počas krúžku som pripravovala žiakov na okresnú aj krajskú spevácku súťaž  „ Slávici z lavice,“ na ktorej sme dosiahli veľmi pekné výsledky. Žiačka Patrícia Šuťáková sa na oboch súťažiach umiestnila na 1.mieste. Z daných úspechov sa tešíme a veríme, že sa nám bude dariť aj v ďalšom školskom roku.

Ved. krúžku: Mgr. Júlia Adamuščinová