Spoznávajme rozprávky

Záujmový útvar navštevovalo v tomto školskom roku 24 žiakov z druhého a tretieho ročníka základnej školy. Stretávali sme sa každý štvrtok od 14.00 do 16.00 v priestoroch školskej knižnice.

Činnosť krúžku bola zameraná na spoznávanie autorskej rozprávky a literatúry pre deti a mládež. Čítali sme rozprávky a spoznávali diela súčasných spisovateľov pre deti a mládež. Spoločne pripravovali jednoduché dramatizácie a ilustrácie k prečítaným rozprávkam. Každé stretnutie splnilo svoj cieľ – čítanie pre radosť a aktívny oddych s knihou.

Ved. krúžku: PaedDr. Tatjana Pjurová