Tvorivá dielňa

Krúžok „Tvorivá dielňa“ pracoval pravidelne v piatok od 14:00 hod do 16:00 hod. Krúžok navštevovali žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka.Záujmový krúžok „Tvorivá dielňa“ je krúžok s pracovno-technickým  zameraním.

Cieľom krúžku bolo rozvíjať talent, manuálnu zručnosť, tvorivé a psychomotorické schopnosti žiakov, obohacovať vedomosti žiakov o technické poznatky a prostredníctvom mnohostrannej činnosti podporovať prirodzený záujem žiakov o ručnú výrobu rôznych ozdobných predmetov. Žiaci pracovali s rôznymi druhmi materiálov, ako napríklad s drevom, prútím, drôtom, plastmi, polystyrénom, voskom, sadrou, slaným cestom, kartónom, kožou a koženkou, textilom. Zvládli základné druhy obrábania jednotlivých materiálov a prácu s potrebným náradím. Pri práci s daným materiálom si žiaci uvedomili, koľko úsilia je potrebné vynaložiť, kým je materiál opracovaný a vznikne z neho vyrobený predmet dennej potreby. Obsahovú náplň tvorili zaujímavé námety. Jednotlivé výrobky boli navrhnuté tak, aby boli aj tematicky zamerané , napr. na Vianoce, Valentína, MDŽ, Veľkú noc, Deň matiek. Pri voľbe materiálov sme postupovali od materiálov, ktoré sú najľahšie opracovateľné a nevyžadujú komplikované postupy. Dôležité bolo to, aby daný materiál bol žiakom prístupný a cenovo dostupný. Žiaci zhotovili napr. stromček šťastia z drôtu a korálkov, drôtené kvety zo silóniek, vánočné ozdoby z priadze, obrázok pomocou dekupáže ( servítová technika) v drevenom rámčeku, stojan na servítky z dreva,  pletený košík z vrúbkovaného kartónu s veľkonočnou výzdobou, sviečky zo zbytkov vosku, sadrové odliatky, odliatky z cínu (cínové srdiečko), vyrezávané polystyrénové velkonočné, ozdoby (kuriatka, sliepky, zajace), kožené a koženkové ozdoby a hračky, ozdobné predmety zo slaného cesta, šité textilné ozdoby.

Ved. krúžku: Mgr. Mária Pállová