Tvorivá dielňa

Je to krúžok s pracovno-technickým  zameraním. Cieľom je rozvíjať talent, manuálnu zručnosť, tvorivé a psychomotorické schopnosti žiakov, obohacovať vedomosti žiakov o technické poznatky a prostredníctvom mnohostrannej činnosti podporovať prirodzený záujem žiakov o ručnú výrobu rôznych ozdobných predmetov.

Ťažiskom práce krúžku je zoznamovanie sa žiakov s bežnými materiálmi, z ktorých sa vyrábajú predmety okolo nich, učia sa s týmto materiálom zaobchádzať a opracovať ho.

Žiaci pracujú s rôznymi druhmi materiálov, ako napríklad s drevom, prútím, drôtom, plastmi, polystyrénom, voskom, sadrou, slaným cestom, kartónom, kožou a koženkou, textilom.