Volejbalový krúžok

Tento krúžok funguje aj ako príprava na MINI a MIDI cool a samozrejme aj ako tréning pre Prešovský volejbal.

Žiaci sa všeobecne pripravujú po kondičnej aj koordinačnej stránke. Keďže je tento krúžok orientovaný na volejbal, účastníci krúžku dostanú aj základy špecializovanej volejbalovej prípravy  a to konkrétne odbitia obojruč zdola a odbitia obojruč zhora a základný nácvik podania. Zdokonaľujú sa po smečiarskej stránke a fyzickej. Takisto sa naučia aj pravidlá prehadzovanej (prípravná hra na volejbal).