Výtvarný krúžok

Cieľom krúžku je  rozvíjať talent a podporovať záujem detí o výtvarné umenie. Náplň krúžku tvoria zaujímavé námety, nové techniky, plošné a priestorové výtvarné formy. K netradičným stretnutiam patria :

  1. pomoc pri estetizácií školy;
  2. obrazy z prírodnín;
  3. výroba novoročných pozdravov pre ministerstvo školstva;
  4. návšteva galérie;
  5. predaj výrobkov na vianočnom jarmoku;
  6. výroba a inštalácia kulís na rôzne programy, akcie.

Okrem tradičných techník sa na krúžku využívajú aj netradičné techniky: kašírovanie, modelovanie s odpadovým materiálom, vosková rezerva, odkrývanie vosku, suchý pastel, kresba uhlíkom, práca s prírodninami, rôzne koláže, skladanie papiera a iné.