Výtvarný krúžok II. stupeň

Plán činnosti krúžku bol vypracovaný s ohľadom na tvorivé schopnosti žiakov a materiálové možnosti školy. Témy prác žiakov korešpondovali s témami výstav a súťaží /na mnohých sme dosiahli výborné výsledky/. Žiaci, ktorí pracovali vo výtvarnom krúžku, sa veľmi aktívne zapojili aj do výroby výrobkov na Vianočný jarmok. Žiaci si vyskúšali mnohé výtvarné postupy a techniky, ktoré následne hojne využili na hodinách VYV. Atmosféra stretnutí bola pozitívna a motivujúca.

Vedúca krúžku: PaedDr. Tatiana KRUŠKOVÁ