Vzpieranie

Tento netradičný druh športu si získava čoraz väčšiu obľubu, pretože rozvíja nielen silové , ale aj rýchlostné schopnosti a tie sú základom každého druhu športu. U žiakov, ktorí navštevujú vzpieranie, značne vidieť obrovský rozdiel v športových hrách a  iných športových atletických disciplínach voči svojím rovesníkom. Dôsledná príprava a zvládanie perfektnej techniky zaručujú výsledky v tomto športe. Tvrdá celoročná drina a nadvíhaných niekoľko tisíc kilogramov sa ukáže aj vo výsledkoch a celkovom poradí jednotlivých žiakov na rôznych súťažiach.

Úspechy na Majstrovstvách Slovenska:
3.miesto s výkonom 60kg
2. miesto s výkonom 74 kg
3.miesto s výkonom 117kg