Zdravý životný štýl

Činnosť krúžku bola zameraná na teoretickú časť súvisiacu s najnovšími trendmi zdravej výživy, praktickými činnosťami zdravej výživy  a netradičnými športovými aktivitami. Členovia krúžku  spoznávali základné pravidlá zdravého stravovania, nakupovania zdraviu prospešných potravín. Zároveň boli ich stravovacie návyky podrobené analýze s cieľom napraviť zlozvyky a hrubé chyby v stravovaní: sladené nápoje, čipsy, množstvo sladkosí …. Oboznámili sa i s piatou chuťou človeka umami  a dozvedeli sa, že je to vlastne chuť glutamanu –  prísady do jedla. Spoznali množstvo exotického ovocia, o ktorom sa dočítali na internete, ochutnali ho a mnohí ho zaradili do svojho jedálnička. Nákupy takého ovocia a jeho konzumácia patrili medzi najobľúbenejšie činnosti na krúžku. Aktívne sa zapojili do akcie Deň mlieka i Európsky deň obezity. Zároveň si osvojovali zvyk čítať na potravinách, ktoré nakupujú, zloženie a vyhýbať sa návykovým a škodlivým látkam.

Ved. krúžku: Mgr. Zdenka Švarná