Učitelia

Vedenie školy

1. Mgr. Ján Mačej riaditeľ školy 1. – 4. ročník riaditel(zavináč)zssrobarovapo.sk
2. Mgr. Beáta Fáberová zást.riad.školy MAT beata.faberova(zavináč)zssrobarovapo.sk
3. Mgr. Jozef Kurty zást.riad.školy 1. – 5. ročník jozef.kurty(zavináč)zssrobarovapo.sk
4. Mgr. Jana Kolšovská zást.riad.školy 1. – 4. ročník jana.kolsovska(zavináč)zssrobarovapo.sk

1. – 4. ročník

1. PaedDr. Azariová Iveta učiteľka 1.-4. ročník iveta.azariova(zavináč)zsspo.sk
2. Mgr. Blichárová Jana učiteľka 1.-4. ročník jana.blicharova(zavináč)zsspo.sk
3. Mgr. Bonkalová Zuzana učiteľka 1.-4. ročník zuzana.bonkalova(zavináč)zsspo.sk
4. Mgr. Brillová Eva učiteľka 1.-4. ročník eva.brillova(zavináč)zsspo.sk
5. Mgr. Dvorská Janka učiteľka 1.-4. ročník janka.dvorska(zavináč)zsspo.sk
6. Mgr. Ferencová Janka učiteľka 1.-4. ročník janka.ferencova(zavináč)zsspo.sk
7. Mgr. Kochaníková Janka učiteľka 1.-4. ročník janka.kochanikova(zavináč)zsspo.sk
8. Mgr. Slámová Mária učiteľka 1.-4. ročník maria.slamova(zavináč)zsspo.sk
9. Mgr. Krušková Danka učiteľka 1.-4. ročník danka.kruskova(zavináč)zsspo.sk
10. Mgr. Košudová Daniela učiteľka 1.-4. ročník daniela.kosudova(zavináč)zsspo.sk
11. Mgr. Liptáková Zuzana učiteľka 1.-4. ročník zuzana.liptakova(zavináč)zsspo.sk
12. Mgr. Lukáčová Eva učiteľka 1.-4. ročník eva.lukacova(zavináč)zsspo.sk
13. Mgr. Michalová Eva učiteľka 1.-4. ročník/ ANJ eva.michalova(zavináč)zsspo.sk
14. Mgr. Nogradyová Katarína učiteľka 1.-4. ročník katarina.nogradyova(zavináč)zsspo.sk
15. Mgr. Paľová Jarmila učiteľka 1.-4. ročník/ ANJ jarmila.palova(zavináč)zsspo.sk
16. PaedDr. Pjurová Tatjana učiteľka 1.-4. ročník tatjana.pjurova(zavináč)zsspo.sk
17. Mgr. Rusnáková Mária učiteľka 1.-4. ročník maria.rusnakova(zavináč)zsspo.sk
18. Mgr. Mihóková Viera učiteľka 1.-4. ročník viera.mihokova(zavináč)zsspo.sk
19. Mgr. Šoltýsová Mária učiteľka 1.-4. ročník maria.soltysova(zavináč)zsspo.sk
20. Mgr. Števčíková Jarka učiteľka 1.-4. ročník jarka.stevcikova(zavináč)zsspo.sk
21. Mgr. Alexovičová Tatiana učiteľka 1.-4. ročník tatiana.alexovicova(zavináč)zsspo.sk

Školský klub detí

1. Višňovská Alena vedúca ŠKD alena.visnovska(zavináč)zssrobarovapo.sk
2. Dolanská Mária vychovávateľka maria.dolanska(zavináč)zsspo.sk
3. Ing. Pjatáková Martina vychovávateľka martina.pjatakova(zavináč)zsspo.sk
4. Mgr. Katonová Magdaléna vychovávateľka magdalena.katonova(zavináč)zsspo.sk
5. Mgr. Kiniková Anna vychovávateľka anna.kinikova(zavináč)zsspo.sk
6. Mgr. Lukáčová Hana vychovávateľ hana.lukacova(zavináč)zsspo.sk
7. Mgr. Lacová Táňa vychovávateľka tana.lacova(zavináč)zsspo.sk
8. Mgr. Kacvinská Lucia vychovávateľka lucia.kacvinska(zavináč)zsspo.sk
9. Bc. Sotáková Miriam vychovávateľka miriam.sotakova(zavináč)zsspo.sk
10. Mgr. Júlia Plocarová vychovávateľka julia.plocarova(zavináč)zsspo.sk

5. – 9. ročník

1. Mgr. Boháč Imrich učiteľ TSV imrich.bohac(zavináč)zsspo.sk
2. PhDr. Boháčová Mária učiteľka ANJ – OBN maria.bohacova(zavináč)zsspo.sk
3. Mgr. Čajka Marek učiteľ TSV marek.cajka(zavináč)zsspo.sk
4. Mgr. Džoganíková Ľubica učiteľka SJL – ANJ lubica.dzoganikova(zavináč)zsspo.sk
5. Mgr. Drobná Emília katechétka NBV emilia.drobna(zavináč)zsspo.sk
6. Mgr. Fecko Pavol učiteľ ETV-NBV pavel.fecko(zavináč)zsspo.sk
7. Mgr. Maniková Daniela učiteľka NEJ-ETV daniela.manikova(zavináč)zsspo.sk
8. PaedDr. Glezová Anna učiteľka MAT-CHEM anna.glezova(zavináč)zsspo.sk
9. Mgr. Guziová Viera učiteľka MAT – FYZ viera.guziova(zavináč)zsspo.sk
10. Mgr. Hudák Michal učiteľ TSV michal.hudak(zavináč)zsspo.sk
11. Mgr. Klimek Miroslav katechét NBV miroslav.klimek(zavináč)zsspo.sk
12. Mgr. Kočišová Veronika učiteľka HUV – OBN veronika.kocisova(zavináč)zsspo.sk
13. Mgr. Kožárová Veronika učiteľka BIO– ZpľV veronika.kozarova(zavináč)zsspo.sk
14. PaedDr. Krušková Tatiana učiteľka RUJ – VYV – ETV tatiana.kruskova(zavináč)zsspo.sk
15. Mgr. Mižišinová Silvia učiteľka CHEM – GEG silvia.mizisinova(zavináč)zsspo.sk
16. Mgr. Mudráková Anna učiteľka MAT anna.mudrakova(zavináč)zsspo.sk
17. Mgr. Otčenášová Ružena učiteľka DEJ – OBN ruzena.otcenasova(zavináč)zsspo.sk
18. PaedDr. Ondrejčáková Bibiána učiteľka SJL – OBN – ETV bibiana.ondrejcakova(zavináč)zssrobarovapo.sk
19. Mgr. Partillová Anna učiteľka SJL – OBN anna.partillova(zavináč)zsspo.sk
20. PaedDr. Pállová Mária učiteľka MAT – TECH maria.pallova(zavináč)zsspo.sk
21. Mgr. Michlovičová Petra učiteľka ANJ petra.michlovicova(zavináč)zsspo.sk
22. Mgr. Penevová Elena učiteľka ANJ – RUJ elena.penevova(zavináč)zsspo.sk
23. Mgr. Slimáková Jana učiteľka ANJ jana.slimakova(zavináč)zsspo.sk
24. Mgr. Svobodová Jana učiteľka NEJ – RUJ jana.svobodova(zavináč)zsspo.sk
25. Mgr. Sabolová Adriana učiteľ FRJ adriana.sabolova(zavináč)zsspo.sk
26. Mgr. Švárna Zdenka učiteľka SJL – OBN zdenka.svarna(zavináč)zsspo.sk
27. Mgr. Španerová Kristína učiteľka MAT-CHEM kristina.spanerova(zavináč)zsspo.sk
28. PaedDr. Vaľková Ľudmila učiteľka FYZ – TECH ludmila.valkova(zavináč)zssrobarovapo.sk
29. PaedDr. Vizdalová Anna učiteľka SJL – DEJ anna.vizdalova(zavináč)zsspo.sk
30. Mgr. Železníková Alena učiteľka BIO – GEG alena.zeleznikova(zavináč)zsspo.sk