Zoznam gymnázií a SOŠ

Spojená škola-Gymnázium Tarasa Ševčenka s vyučov. jazykom ukrajinským www.gymtspo.edupage.sk
Gymnázium Konštantínova www.gk2-po.sk
Gymnázium sv. Moniky www.gymonika.sk
Evanjelické kolegiálne gymnázium www.ekgym.sk
Gymnázium J.A.Raymana www.gjar-po.sk
Spojená škola, Ľ.Podjavorinskej (Gymnázium, Stredná odborná škola technická ) www.spojenask.edupage.org
Súkromné gymnázium www.sgpo.sk
Gymnázium P.P.Gojdiča www.gppgpo.edu.sk
Stredná priemyselná škola strojnícka www.spspo.edupage.org
Stredná priemyselná škola elektrotechnická www.spse-po.sk
Stredná priemyselná škola stavebná www.spsstavpo.edupage.org
Súkromná škola ELBA www.elbaci.sk
Stredná lesnícka škola, Stredná odborná škola (t. j. bývalé SOU zo Sigordu) www.slspo.sk
Súkromná obchodná akadémia www.soapo.sk
Hotelová akadémia www.hapresov.sk
Pedagogická a sociálna akadémia www.pasapo.sk
Stredná zdravotnícka škola sv.Bazila Veľkého www.szssvbazpo.edu.sk
Stredná odborná škola zdravotnícka www.szs.edu.sk
Stredná odborná škola podnikania www.souopo.edupage.sk
Stredná odborná škola,Košická http://zsssluz.edupage.org/
Stredná odborná škola podnikania zsspresov.edupage.org
Stredná umelecká škola www.zsus-po.sk
Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež www.spojenaskola.info
Stredná priemyselná škola drevárska, Bardejovská www.sosdrevpo.edupage.sk
Stredná odborná škola gastronómie a služieb SDH 3 www.souopo.edupage.sk
Stredná odborná škola dopravná www.soudpo.edu.sk
Súkromná SOŠ, Pod Kalváriou skolamladost.edupage.org
Stredná odborná škola technická www.sost-po.sk

Zmeny názvov škôl k 1. 9. 2008 a k 1. 1. 2009

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 organizačné zložky: Gymnázium, Stredná odborná škola technická
Spojená škola, Kollárova 10 organizačné zložky: Stredná lesnícka škola, Stredná odborná škola (t. j. bývalé SOU zo Sigordu)
Stredná zdravotnícka škola Stredná odborná škola zdravotnícka
Dievčenská odborná škola Stredná odborná škola podnikania
SOU obchodné Stredná odborná škola obchodu a služieb
Združená stredná škola služieb Stredná odborná škola
Združená stredná škola odevná Stredná odborná škola podnikania
Združená stredná umelecká škola Stredná umelecká škola
SOU drevárske Stredná odborná škola
SOU dopravné Stredná odborná škola dopravná
SOU stavebné Stredná odborná škola technická

Informácie o stredných školách nájdete na www.svsmi.sk.