Stravovacia komisia

Stravovacia komisia

Od marca 2015 pracuje v našej škole stravovacia komisia v tomto zložení:

  • Jana Kolšovská / zástupkyňa riaditeľa
  • Zuzana Bonkalová / učiteľka I. stupňa
  • Alena Železníková / učiteľka II. stupňa
  • Jana Svobodová / ZO OZ pri ZŠ
  • Beáta Knechtová / vedúca školskej jedálne
  • Božena Makarová / hlavná kuchárka
  • Božena Tobiášová / upratovačka