Športová akadémia Mateja Tótha na Šrobárke

Športová akadémia  – plagát otvorte kliknutím

Pozrite si video z otvorenia Športovej akadémie Mateja Tótha

Olympijský víťaz a majster sveta Matej Tóth spúšťa celoslovenský detský projekt Športová akadémia Mateja Tótha. Táto akadémia je pripravená pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ a je zameraná na všeobecnú športovú prípravu.

Tím trénerov a odborníkov, vypracoval metodiku a súbor cvičení, ktoré podnecujú výkonnostný rast, ale hlavne dbajú na kvalitu pohybu, zdravý vývoj dieťaťa a celkovú radosť z pohybu. Tréningový program akadémie sa opiera o inovatívne metódy, v ktorých tvorcovia programu skĺbili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapeutie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie.

Jedinečný športový krúžok bude v našej škole v trvaní 1 školského roka a to 2-krát do týždňa – každý utorok v čase od 17:30 hod. – 18:30 hod. a v piatok  v čase od 13:30 hod. – 14:30 hod. pričom jedna tréningová hodina má 60 minút.

Bližšie informácie nájdete na stránke www.akademiamatejatotha.sk alebo u učiteľov telesnej výchovy na našej škole.