Futbalový krúžok

Športový záujmový útvar s názvom futbalový sa zúčastňovalo 50 detí z 2. stupňa základnej školy. Tento útvar bol zameraný na zvládnutie technickej a taktickej stránky futbalu. Rôzne simulované situácie hry a zvládanie jednotlivých prekážok počas nácviku a zdokonaľovaní herných činností, zaručovali žiakom výborné výsledky pri reprezentovaní školy na futbalových turnajoch.

Zoznam a umiestnenie žiakov na futbalových turnajoch:

  1. Coca – cola školský pohár – chlapci. Postup do 3. kola (finále prešovského kraja)
  2. Coca – cola školský pohár – dievčatá. 3. miesto v obvodnom kole
  3. Dôvera cup – 4. miesto v obvodnom kole
  4. Jednota cup – 4. miesto v obvodnom kole
  5. Futsal starších žiakov – 2. miesto v obvodnom kole

Ved. krúžku: Mgr. Marek Čajka