Hudobno – spevácky krúžok

Záujmový útvar rozvíja hudobné a spevácke zručnosti v speváckej skupine Potvorky. Dievčatá a chlapci sa naučia nové piesne a nové choreografie, s ktorými sa predstavia vystúpením na Vianočnom jarmoku ZŠ Šrobárova. Vo februári účinkujú v programe Talenty, v máji  vystúpia v charitatívnom projekte O umení umením a v ďalších školských akciách.